Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh theo luật hiện hành 2020

Thay đổi đăng ký kinh doanh là một trong những việc làm thường xuyên của chủ thể khi thành lập doanh nghiệp, tuy nhiên thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lại gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp mới thành lập.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp cũng như thực hiện việc thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Luật Việt Tín xin cung cấp cho quý khách những thông tin cần thiết. Nếu bạn đang cần thay đổi giấy phép kinh doanh xin vui lòng liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn tận tình các thủ tục hồ sơ cho mọi loại hình doanh nghiệp và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho bạn.

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Về mặt pháp lý, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thực hiện các thủ tục hành chính đầu tiên với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có đầy đủ các điều kiện để tiến hành hoạt động kinh doanh một cách bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp có nội dung phát sinh thay đổi doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có nội dung thay đổi.

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh theo luật hiện hành 2020
Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh theo luật hiện hành 2020

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐƯỢC THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI

Hiện nay theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối với các nội dung sau doanh nghiệp cần tiến hành thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, bao gồm:

 1. Thay đổi tên công ty.
 2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 3. Thay đổi Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh; Cổ đông của công ty cổ phần.
 4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 5. Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên;
 6. Thay đổi vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp;
 7. Thay đổi người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh thì vấn đề thủ tục bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý tương ứng với từng hạng mục thay đổi.

1.1. Thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp (Bản gốc).

1.2. Thay đổi về địa chỉ trụ sở chính của công ty.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp (Bản gốc).
 • Quyết định chốt thuế chuyển quận (Đối với trường hợp thay đổi khác quận/huyện).

1.3. Thay đổi Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh; Cổ đông của công ty cổ phần/ Thay đổi vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty thực hiên thủ tục thay đổi (Bản gốc).
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân / Thẻ căn cước công dân/hộ chiêu của thành viên mới (Đối với công dân Việt Nam); Hộ chiếu có dấu hợp thức hóa lãnh sự của thành viên mới (Đối với người nước ngoài).
 • Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty góp vốn (thành viên mới); Báo cáo tài chính có kiểm toán 2 năm liền trước năm thay đổi (pháp nhân nước ngoài).

1.4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp (Bản gốc).
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân / Thẻ căn cước công dân/hộ chiêu của thành viên mới (Đối với công dân Việt Nam); Hộ chiếu có dấu hợp thức hóa lãnh sự của thành viên mới (Đối với người nước ngoài).

1.5. Thay đổi người đứng đầu chi nhánh/ Văn phòng đại diện.

 • Giấy phép hoạt động của chi nhánh/ Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện đã được cấp (Bản gốc).
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân / Thẻ căn cước công dân/hộ chiêu của thành viên mới (Đối với công dân Việt Nam); Hộ chiếu có dấu hợp thức hóa lãnh sự của thành viên mới (Đối với người nước ngoài).
Ảnh Đăng ký thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
Minh họa: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó ghi rõ tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, nội dung đăng ký thay đổi, đồng thời phải có họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Kèm theo thông báo phải có Quyết định và Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên/Biên bản họp Đại đội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/Biên bản họp của các thành với hợp danh đối với Công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên. Trong Quyết định và Biên bản họp và ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty.
 • Bên cạnh đó, đối với mỗi nội dung thay đổi khác nhau, doanh nghiệp cần cung cấp các giấy tờ liên quan đến nội dung đó để chứng minh việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp Hồ sơ tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố

 • Khi chuẩn bị xong đầy đủ Hồ sơ liên quan đến nội dung thay đổi, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố nộp Hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Sau khi kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của Hồ sơ, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ trao Giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả hồ sơ cho doanh nghiệp.

Bước 4: Tiếp nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Sau ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ tiến hành xử lý hồ sơ:

 • Đối với trường hợp Hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ trả Kết quả đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, cấp lại cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới kèm theo Giấy xác nhận về nội dung thông tin đăng ký thay đổi (trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu).
 • Đối với trường hợp Hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ tiến hành trả lại Hồ sơ cho doanh nghiệp kèm thông báo ghi rõ nội dung sửa đổi bổ sung hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo đúng quy định.

Bước 5: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoại doanh nghiệp nộp lệ phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định.

Bước 6: Thông báo nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với đối tác

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới xác nhận về nội dung thay đổi, doanh nghiệp cần gửi thông báo về nội dung thay đổi với các đối tác thường xuyên của công ty để đối tác cập nhật và bổ sung thông tin của công ty mình cho phù hợp, tránh được những rủi ro cũng như những vấn đề pháp lý phát sinh do nội dung đăng ký thay đổi gây ra.

Hoàn thiện đẩy đủ 6 bước này là bạn đã hoàn tất việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH UY TÍN 

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp không thể tránh khỏi những sự thay đổi bất ngờ mà chủ doanh nghiệp không thể lường trước được, từ đó kéo theo các thủ tục pháp lý bắt buộc phải thực hiện nếu doanh nghiệp không muốn gặp rắc rối với pháp luật. Trong khi đó, bạn không những không am hiểu luật doanh nghiệp mà còn không có thời gian để tìm hiểu nên giải pháp tốt nhất chính là tìm đến các đơn vị luật chuyên nghiệp như Luật Việt Tín để hỗ trợ bạn nhanh chóng trong việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, đã giúp cho hàng trăm doanh nghiệp thoát khỏi những lo lắng về các thủ tục, quy định của nhà nước để yên tâm tập trung vào việc phát triển kinh doanh. Đến với dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của chúng tôi, các bạn sẽ được hưởng những quyền lợi tuyệt vời.

Thay đổi tên công ty dễ dàng cùng Luật Việt Tín
Minh họa: Thay đổi tên công ty dễ dàng cùng Luật Việt Tín

Xem thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật 

TẠI SAO CHỌN DỊCH VỤ THAY ĐỔI KINH DOANH CỦA VIỆT TÍN

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tối đa trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty, việc của bạn là chỉ ngồi đợi kết quả trong thời gian ngắn. Bao gồm cụ thể:

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
 2. Tư vấn về ngành nghề đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh).
 3. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến trụ sở chính công ty (Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty).
 4. Tư vấn cách thức đặt tên, tra cứu tên doanh nghiệp, đưa hướng xử lý khi tên có khả năng gây nhầm lẫn, trùng với doanh nghiệp đã đăng ký trước đó (Trường hợp thay đổi về tên công ty).
 5. Tư vấn về vốn và các vấn đề về thuế liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh thành phố.
 6. Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ pháp lý tương ứng với các hạng mục doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi.
 7. Soạn thảo hồ sơ theo biểu mẫu tương ứng với các nội dung thay đổi và tương ứng với loại hình doanh nghiệp mà khách hàng đang hoạt động.
 8. Đại diện cho Quý khách hàng nộp hồ sơ, sửa đổi (nếu có), nhận kết quả bàn giao cho Quý khách hàng.
 9. Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thực hiện việc thay đổi để doanh nghiệp có thể vận hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Quý khách hàng còn những vấn đề thắc mắc về việc thay đổi đăng ký kinh doanh thì hãy comment hoặc điện theo số điện thoại phía dưới để được tư vấn cụ thể hơn nữa nhé!

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận