Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi giám đốc

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thủ tục pháp lý khá phức tạp bởi vai trò rất quan trọng của người đại diện theo pháp luật trong công ty.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi giám đốc
Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi giám đốc

Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Mặc dù vậy nhưng đây lại là việc làm phổ biến ở tất cả các công ty khi muốn thay đổi nội dung trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Nếu bạn đang vướng mắc về vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật thì có thể liên hệ với Việt Tín để chúng tôi tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho bạn. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ giúp bạn hiểu rõ để hoàn tất quá trình này nhanh chóng, tiết kiệm thời gian công sức và chi phí.

Người đại diện theo pháp luật là gì

Để hiểu thế nào là người đại diện theo pháp luật của một cá nhân hay tổ chức và để tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật trước hết cần phải hiểu đại diện là gì?

Theo quy định tại Bộ luật dân sự, đại diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

Không chỉ cá nhân, mà pháp nhân (công ty, tổ chức xã hội …) hoặc chủ thể khác đều có quyền và có thể xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự ( như mua bán hàng hóa, ký hợp đồng cho thuê nhà …) thông qua người đại diện của mình.

Tuy nhiên, cá nhân không được để người khác đại diện cho mình trong trường hợp mà pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó. (Thông thường, đây là những giao dịch liên quan đến quyền nhân thân – vốn có đặc tính không thể chuyển giao cho người khác được. Ví dụ: một người chồng không thể ủy quyền cho một người khác đại diện để “làm chồng” đối với… người vợ của mình!).

Việc phát sinh quan hệ đại diện được xác lập theo hai hình thức : do pháp luật quy định hoặc theo sự uỷ quyền.

Ví dụ: Người đại diện của công ty là người mà khi thành lập công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” – thể hiện trong Giấy đăng ký kinh doanh (thường là giám đốc) do Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Đây là trường hợp đại diện mà pháp luật quy định.

Tiếp đó, nếu như vị giám đốc công ty này lại ủy quyền cho một nhân viên khác, chẳng hạn là anh A, đi dự họp tại cơ quan thuế – thì anh A sẽ trở thành người đại diện cho giám đốc công ty. Đây là trường hợp đại diện theo ủy quyền (do được ủy quyền mà có tư cách đại diện)

Như đã nói, “đại diện theo pháp luật” là sự đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Pháp luật quy định “người đại diện theo pháp luật” trong một số trường hợp như sau:

 • Đối với con chưa thành niên (dưới 18 tuổi) – Cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với người được giám hộ – Người giám hộ là người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự – Người được Toà án chỉ định là người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với hộ gia đình – Chủ hộ là người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

 1. Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký (có thể tham khảo mẫu).
 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp (có thể tham khảo mẫu).
 4.  Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty:
 • Quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực;
 • Quốc tịch nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực; Bản sao hợp lệ Giấy phép sử dụng lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

(CMND có ngày cấp  không quá thời hạn 15 năm, hộ chiếu phải còn hạn sử dụng và  không bong, tróc, nhòe số)

 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
 2. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Xem thêm: Quy định về giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

* Khi tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật hiện hành thì Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải không thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

* Trường hợp không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp: các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Ảnh minh họa giám đốc người đứng điều hành công ty

Xem thêm: Thành lập văn phòng đại diện

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện

Cần tiến hành thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu dưới đây

Link tải về file Word ở phía dưới:

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

 THÔNG BÁO

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

 1. Người đại diện theo pháp luật cũ [1]:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………… Giới tính: ………………
Chức danh: ………………
Sinh ngày: ……………… /……. /……….. Dân tộc: ……………… Quốc tịch: ………………
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………………
Ngày cấp: ……………………. /……. /……….. Nơi cấp: ………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ………………
Số giấy chứng thực cá nhân: ………………
Ngày cấp: ……………… /……. /……….. Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp: ………………

 1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi [2]:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………… Giới tính: ………………
Chức danh: ………………
Sinh ngày: ……………… /……. /……….. Dân tộc: ……………… Quốc tịch: ………………
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………………
Ngày cấp: ……………… /……. /……….. Nơi cấp: ………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ………………
Số giấy chứng thực cá nhân: ………………
Ngày cấp: ……………… /……. /……….. Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp: ………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………
Tỉnh/Thành phố: ………………
Quốc gia: ………………
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………
Xã/Phường/Thị trấn: ……………… Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………
Tỉnh/Thành phố: ……………… Quốc gia: ………………
Điện thoại: ……………… Fax: ……………… Email: ……………… Website: ………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………..
– ………………..
– ………………..
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ tên) [3]

[1], [2] Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

[3] Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

Tải về: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Tải về: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Khách hàng tư vấn Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Việt Tín sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thay đổi người đại diện theo pháp luật:
 • Tư vấn những quy định của pháp luật về về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Tư vấn các Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
 1. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 1. Đại diện hoàn tất các thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng, cụ thể:
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Việt Tín sẽ tiến hành soạn hồ sơ Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng;
 • Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để nộp hồ sơ xin Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.

Xem thêm: Thay đổi địa chỉ kinh doanh

 1. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:
 • Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, Việt Tín vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như:
 • Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;
Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng của luật Việt Tín có nhiều ưu đãi
Dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp cùng luật Việt Tín

Trên đây Luật Việt Tín đã tư vấn cho các bạn về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện trơn tru thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan thuế. Thêm nữa nếu như bạn cần tư vấn, hỗ trợ về pháp lý trong việc kinh doanh hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Subscribe
Nhận thông báo
guest
2 Bình luận
cũ nhất
mới nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận