Hỏi: ưu đãi thuế TNDN theo TT123/2012/TT-BTC

0
36

Mình có vấn đề thắc mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN theo TT123/2012/TT-BTC như sau:
– Theo mục b khoản 2 điều 18 có nêu: DN thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN là DN đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:
· DN thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo qui định của Pháp luật.
· ……
– Theo khoản 9 điều 18 cũng nêu: DN thành lập từ chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế TNDN của DN bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.
Vậy thì trường hợp một DN mới được thành lập từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất thì có được hưởng ưu đãi thuế TNDN hay không? Và nếu có thì được hưởng như thế nào? Mình đọc TT và không hiểu rõ 2 điều nêu trên. Mong các bạn tư vấn giúp, mình cảm ơn rất nhiều!

Như cái điều khoản thì bạn có thể hiểu rằng: Nếu doanh nghiệp bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất ( tổ chức lại ) có nghĩa vụ và quyền lợi gì về thuế thì các doanh nghiệp được hình thành từ việc tổ chức lại ấy sẽ kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cũ. Như vậy nếu doanh nghiệp cũ mà được ưu đãi về thuế thì doanh nghiệp mới sẽ đương nhiên được hưởng quyền lợi đó và ngược lại, nếu doanh nghiệp cũ không được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thì các doanh nghiệp mới sẽ không được hưởng ưu đãi như mục b khoản 2 Điều 18.

Được hưởng như thế nào thì phải căn cứ vào doanh nghiệp cũ được hưởng như thế nào, còn thủ tục thì bạn không cần làm thủ tục gì, cứ kê khai, quyết toán thuế bình thường dựa trên các ưu đãi cũ.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here