Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp năm 2020

32
67587
Điều kiện Giải thể công ty
Điều kiện Giải thể công ty

Vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp của bạn không thể tiếp tục hoạt động được nữa, bạn cần tiến hành thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên để giải thể được doanh nghiệp thì bạn cần trải qua rất nhiều thủ tục hành chính rườm rà.

Bạn mệt mỏi vì không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào? Việt Tín hiểu nỗi băn khoăn của bạn và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh chóng nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục giải thể nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Các trường hợp giải thể công ty

Giải thể công ty chính là việc công ty (doanh nghiệp) thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Có rất nhiều lý do khiến các thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh hoặc sau một thời gian hoạt động lại quyết định giải thể: có thể là do các chủ sở hữu đạt được mục tiêu đặt ra hoặc không thể tiến hành hoạt động kinh doanh được nữa; bị cơ quan chức năng bắt phải giải thể theo quy định của pháp luật…

Doanh nghiệp có thể giải thể trong trường hợp sau:

 • Trường hợp tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Trường hợp bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể: Khi các thành viên trong công ty chuyển nhượng vốn góp, cổ phần hoặc công ty mua lại phần vốn góp, khiến công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty, doanh nghiệp

Thực tế cho thấy có nhiều người thành lập công ty và sau đó cho dù công ty dù không hoạt động nữa nhưng không có thông báo tạm ngừng hoạt động, không giải thể doanh nghiệp do ngại thủ tục và hồ sơ phức tạp, tốn nhiều thời gian…

Việc này khiến cho công tác quản lý doanh nghiệp của nhà nước gặp khó khăn và các chủ sở hữu cũng thiệt hại về tài sản ngày càng tăng dần theo thời gian. Chính vì thế, khi bạn không tiếp tục hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được nữa thì nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính bạn.

Doanh nghiệp có thể giải thể khi đáp ứng được toàn bộ các điều kiện sau:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn.
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.
Ảnh minh họa: Virus Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp
Ảnh minh họa: Virus Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 

2.1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án

Đối với trường hợp công ty bị giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án, thì thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1. Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể công ty.

Bước 2. Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa Án, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể (Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần)

Doanh nghiệp giải thể phải gửi:

 • Quyết định giải thể;
 • Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức, thời hạn thanh toán.

Đến các cơ quan sau:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 • Người lao động
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp
 • Các chủ nợ
Hình ảnh Thủ tục giải thể công ty cổ phần nhanh chóng
Thủ tục giải thể công ty dễ dàng tại Luật Việt Tín

Bước 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không có sự phản đối của bên có liên quan hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giài thể của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể doanh nghiệp và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thôn tin điện tử.

2.2. Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Thủ tục giải thể đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp chỉ khác nhau về giấy tờ hồ sơ, còn trình tự thực hiện thủ tục là giống nhau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu)
 • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế.

Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan;

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản hợp về việc giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận đóng mã số thuế
 • Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu).
Hình ảnh Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trở lênHình ảnh Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trở lên
Soạn thảo hồ sơ, thủ tục giải thể công ty

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:

 • Công văn xin trả mã dấu
 • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngoài việc gửi thông bảo giải thể tới phòng đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp còn phải gửi thông báo, quyết định giải thể của mình tới người lao động, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết:

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cở sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể công ty tại Luật Việt Tín 

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục khuyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 2. Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 3. Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 4. Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 5. Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 6. Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 7. Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.
dung-chay-dua-lam-giam-doc
Ồ ạt mở công ty rồi lại giải thể (ảnh minh họa)

Trên đây, luật sư của Việt Tín đã tư vấn miễn phí cho các bạn về việc giải thể công ty. Các bạn đừng quá lo lắng với thủ tục này bởi tuy khó và phức tạp nhưng nếu như các bạn cần tư vấn pháp lý, hỗ trợ giải thể công ty thì đã có Việt Tín giúp bạn giải quyết nhanh chóng, tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ giải quyết mọi thủ tục với cơ quan chức năng với chi phí thấp nhất.

 • Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
 • Email: luatviettin@gmail.com

Liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

4.7/5 - (18 bình chọn)

32 BÌNH LUẬN

 1. em muốn giải thể cty xin giúp e ạ 0987000*** (đã ẩn thông tin cá nhân của khách hàng).

 2. Chào bạn, Việt Tín đã ghi nhận câu hỏi và thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn. Xin trân trọng cảm ơn!

 3. mong cty sớm liên hệ.lý do em muon giải thể là cách đây 2 năm em nghe lời một nguoi bạn mở ty nhung khi mở hoạt động đc 4 tháng thì ko làm gì nữa mới đây chi cục thuế gủi giấy báo nợ về quê e thông báo cưỡng chế tài khoản ngân hàng nhưng trong tài khoản hiện tại ko có tiền .và em có hỏi người kế toán làm cho em lúc trươc thì người này trả lời em là do em đã ko báo cáo thuế gì hết thì chi cục báo nợ thì cứ kệ đi coi như em trốn nợ giờ cứ mặc kệ đi ko sao hết .nhưng thật sự e thấy rất bất an vì nếu ko giải quyết thì cty thi ko làm gì mà cứ cộng dồn tiền nợ thuế e mong a chi giúp em và tư vấn xem e phải làm thế nào với tinh f hình hiện nay .

 4. Chào bạn, trường hợp của bạn ban nên liên hệ với cơ quan thuế để biết mức phạt là bao nhiêu. Không nên để lâu bởi tiền lãi/tiền phạt để càng lâu thì càng lớn.

 5. Cho em hỏi là đối với công ty tnhh 1 thành viên ( là công ty của nhà nước ) do lỗ vốn nên đã bị giải thể vào tháng 10/2017 cho đến tháng 7/2018 . Thì cho em hỏi là đối với người làm trong công ty ( người thuộc Đảng viên ) thì sẽ được hưởng quyền lợi gì? và trong khoảng thời gian như vậy thì người đó có ngừng Đảng hay không ? Và có phát sinh những mặt lợi mặt hại khác nữa hay không ?

 6. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Việt Tín, nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau: Theo thông tin bạn cung cấp thì từ tháng 10/2017 đến tháng 7/2018 phải được xác định là công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứ không thể coi là giải thể công ty được. Bên cạnh nếu bạn đã gia nhập đội ngũ của Đảng rồi thì kể cả khi công ty không còn hoạt động thì bạn vẫn được xác định là đảng viên.

 7. toi muon giai the cong ty, can giup do lien he 0983094*** (đã ẩn thông tin cá nhân của khách hàng)

 8. Mình mua 1 chiếc xe oto của 1 công ty tnhh giờ công ty đấy k làm ăn j và sắp giải thể . Xe mang tên công ty nhưng k xuất hóa đơn bán xe dk vì bị thuế thu giữ hóa đơn . Mình muốn hỏi giờ công ty đấy giải thể thì chiếc xe mình phải làm ntn . Có hợp đồng mua bán và giấy tờ đủ

 9. Tôi muốn giải thể công ty TNHH một thành viên. Hiện nay công ty đang trong thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh (đã có 2 lần quyết định tạm ngừng hoạt động của phòng kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh)
  Công ty không có bất cứ khoản nợ nào. Lý do giải thể do công ty hoạt động không hiệu quả
  Xin cám ơn!

 10. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, Chúng tôi xin được trả lời như sau:
  Sau khi đã có quyết định tạm ngừng kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh thì bạn có thể làm thủ tục giải thể tại Chi cục thuế nơi trụ sở công ty bạn hoạt động
  Bạn thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, đồng thời nộp các loại thuế còn nợ (nếu có)
  Sau khi nhận được quyết định đóng mã số thuế của Chi cục thuế, bạn thực hiện thủ tục giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở
  Thân trọng

 11. Cho tôi hỏi Cty tôi đã đóng mã số thuế rồi bây giờ chỉ nộp giấy phép kinh doanh lên sở kế hoạch đầu tư và trả dấu bên CA Tp bên Cty viettin có nhận DV này không, chi phí khoảng bao nhiêu, mong được hồi âm sớm! Xin cảm ơn sdt của tôi là 0908665328

 12. Luật sư cho hỏi căn cứ thông tư 16/2013 của Bộ tài chính thì điểm d, khoản 1 điều 26 cho rằng không ra quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp có quyết định giải thể. Xin cho hỏi quyết định giải thể ở đây là của doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước. Nếu tôi nộp hồ sơ giải thể ngày 14/11/2018 thì thuế có được ra quyết định xử phạt hành chính sau ngày này không? Cám ơn luật sư

 13. Chào a/c, trước đó em coa thành lập công ty đã có Giấy phép kinh doanh, nhưng cty chưa hề hoạt động. Vậy nếu em muốn hủy việc thành lập cty thì cần phải làm gì ? Em coa phải nộp thuế gì ko? Rất mong nhận đc tư vấn từ phía a/c giúp đỡ các thủ tục cần thiết nếu có

 14. Xin chao minh ten tran huu ly xin vui Long cho hoi ve thu tục huy bo cong ty vào ngay 25thang 11nam 2016 minh co dung lam dai dien pháp ly cho nguoi trung quốc thanh lập một cong TNHH Hưng Long 79M Ha Noi Nhung hoạt dong được hai thang thi lam an thua lo ho bo tron ve nuoc va minh da phai bo tien dong thuế mon bai được hai dot song roi minh khong co tien de dong nua vi gia canh rất kho khang vay hom nay xin cho minh hoi nếu bay gio huy bo cong ty thi het bao nhieu tien de hoang thanh huy bo cong ty xin vui Long cho biet xin cam on va biet dt0902103909

 15. Chị muốn giải thẻ Công Ty đã ngừng hoạt động từ đầu tháng 1 năm 2019 chị cần giúp chị làm thủ tục giải thẻ Công ty.
  Liên hệ Chị Hạnh SĐT: 0949758885

 16. Mình mún giải thể chi nhánh công ty ngoài hà nội. Là công ty về giáo dục. Đã hết time tạm ngưng hoạt động, nên h mún đóng CN lun. Vui lòng báo giá để mình trình sếp nha.

 17. Xin chào. Việt tín.
  Tôi xin hỏi. Tôi thành lập cty xây dựng từ năm 2010 đến nay vẫn đang hoạt động, nhưng vì lý do thì trường hiện nay tôi không thể tiếp tục hoạt động nữa nên quyết định giải thể cty
  – Điều kiện giải thể cty hiện tại không nợ thuế. Và cũng không nợ bất cứ khoản nào. – Vậy xin hỏi chi phí cho việc giải thể là bao nhiêu tiền.
  Cty ty tôi là. Cty TNHH từ 2 thành viên trể lên. Xin cảm ơn, và mong được sự tư vấn trả lời sớm nhất.
  – Được bên cty bạn có nhận làm giúp được hay không.

 18. Chồng mình mở cty năm2018 nhưng tháng6 -2019 thì qua đời giờ mình muốn giải thể cty thì làm sao

 19. Chào bạn Dung!
  Bạn muốn tư vấn giải thể công ty có thể để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp theo đường dây nóng 0978.635.623 để được tư vấn miễn phí nhanh nhất nhé.

 20. Tôi xin hỏi là công ty của tôi là công ty cp, thành lập năm 2008, đến năm 2015 tôi đã làm thủ tục tạm dừng hoạt động. Đến nay tôi muốn dừng hẳn ( tức là giải thể công ty) thì thủ tục cần làm những gì ạ, nếu công ty a/c giúp tôi thì phí chi trả trọn gói là bao nhiêu ạ. Xin quý a/c cho tôi được biết. Đt 0972079875. Xin cảm ơn

 21. Tôi muốn giải thể công ty chưa đi vào hoạt động, tôi đứng tên là chủ doanh nghiệp nhưng hiện tại tôi không giữ giấy phép kinh doanh, con dấu. Vậy làm sao để tôi hủy được công ty. Công ty thành lập trong giấy phép ở Tp Bảo Lộc. Tôi sống tại tp HCM. Xin cảm ơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here