Lưu trữ Danh mục: Thông tin pháp luật

Thông tin pháp luật mới nhất, cập nhật tin tức pháp luật hàng ngày, sự đổi mới trong chính sách của nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Quan điểm của chuyên gia về những vấn đề nóng như an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm bản quyền tác giả,…

Hỏi: chuyển trụ sở chính sang quận khác

Công ty tôi dự định chuyển trụ sở chính sang quận khác. Xin hỏi có [...]

Hỏi: khắc thêm con dấu cho công ty

Do điều kiện của doanh nghiệp phải giao dịch cách xa trụ sở nên muốn [...]

Hỏi: hồ sơ chuyển đổi công ty có phải làm thủ tục xác nhận vốn pháp định không?

Xin anh chị cho em hỏi : Khi đăng ký chuyển đổi công ty TNHH [...]

Hỏi: nguồn vốn ODA có cho doanh nghiệp tư nhân hay không?

Nguồn vốn ODA có cho doanh nghiệp tư nhân hay không? Nếu có thì theo [...]

Hỏi: điều kiện để được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Công ty có vốn điều lệ đăng ký trong giấy phép kinh doanh là 4.710 [...]

Hỏi: người đại diện theo pháp luật của Công ty

Luật Doanh nghiệp quy định “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc [...]

Hỏi: cơ quan có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông hoặc [...]

Hỏi: quyền của thành viên công ty

Năm 2005 tôi đóng cổ phần vào việc thành lập trung tâm theo lời đề [...]

Hỏi: cá nhân có thể là thành viên của nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn không?

Xin anh chị cho em hỏi Cá nhân có thể là thành viên của nhiều [...]

Hỏi: thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có ràng buộc kinh tế với công ty hay không?

Xin Việt Tín cho tôi hỏi Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có [...]

Hỏi: khi công ty bị lỗ vốn và không có khả năng hoạt động

Anh A làm giám đốc của công ty TNHH. Sau 2 năm hoạt động công [...]

Hỏi: điều kiện thành viên công ty TNHH?

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải là những đối tượng không bị [...]