Biên lai thu phí, lệ phí VSATTP - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Biên lai thu phí, lệ phí VSATTP

Chia sẻ:

Kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2015 Việc nộp phí, lệ phí VSATTP được thực hiện theo hình thức chuyển khoản. Thu phi le phiBiên lai nộp phí,lệ phí phải đảm bảo các nội dung sau:

– Tên Doanh nghiệp: Ghi rõ hộ tên người đại diện cho Doanh nghiệp thực hiện việc chuyển khoản.

– Tên phí,lệ phí: Ghi rõ phí, lệ phí theo Thông tư 149/2013/TT-BTC.

– Số lượng sản phẩm nộp phí, lệ phí: Ghi rõ tên sản phẩm nộp hoặc ghi mã hồ sơ đã đăng ký trên hệ thống trực tuyến của Cục An toàn thực phẩm.

– Địa chỉ doanh nghiệp: Theo địa chỉ đăng ký kinh doanh đã kê khai.

– Số tiền.

Quý khách hàng đối chiếu thông tin kê khai trong phiếu nộp phí, lệ phí phải đúng như thông tin đã kê khai trong hệ thống trực tuyến của Cục. Có sự nhầm lẫn kế toán sẽ yêu cầu thực hiện lại, nút cảnh báo trên hệ thống sẽ hiển thị làm tiến độ hồ sơ sẽ bị chậm lại: tốn chi phí và thời gian do đó Quý khách hàng cần lưu ý.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ!

 

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...