Biên lai thu phí, lệ phí VSATTP - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Biên lai thu phí, lệ phí VSATTP

Chia sẻ:

Kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2015 Việc nộp phí, lệ phí VSATTP được thực hiện theo hình thức chuyển khoản. Thu phi le phiBiên lai nộp phí,lệ phí phải đảm bảo các nội dung sau:

– Tên Doanh nghiệp: Ghi rõ hộ tên người đại diện cho Doanh nghiệp thực hiện việc chuyển khoản.

– Tên phí,lệ phí: Ghi rõ phí, lệ phí theo Thông tư 149/2013/TT-BTC.

– Số lượng sản phẩm nộp phí, lệ phí: Ghi rõ tên sản phẩm nộp hoặc ghi mã hồ sơ đã đăng ký trên hệ thống trực tuyến của Cục An toàn thực phẩm.

– Địa chỉ doanh nghiệp: Theo địa chỉ đăng ký kinh doanh đã kê khai.

– Số tiền.

Quý khách hàng đối chiếu thông tin kê khai trong phiếu nộp phí, lệ phí phải đúng như thông tin đã kê khai trong hệ thống trực tuyến của Cục. Có sự nhầm lẫn kế toán sẽ yêu cầu thực hiện lại, nút cảnh báo trên hệ thống sẽ hiển thị làm tiến độ hồ sơ sẽ bị chậm lại: tốn chi phí và thời gian do đó Quý khách hàng cần lưu ý.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ!

 

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư Luật kinh doanh luôn là một phạm trù có sự thay đổi phù hợp với xu thế phát triển của mỗi môi trường kinh doanh riêng, được quy định cụ thể bằng những văn bản pháp luật, mọi doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đều phải tuân thủ điều này. Thay đổi giấy chứng...
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước... Tư vấn về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 1, Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc UBN...
Chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư:  a) Trường hợp chỉ yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi ...
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư... Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một quy trình không thể thiếu khi có sự thay đổi về các tiêu chí của dự án đầu tư có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên nhiều chủ đầu tư đang c...
Thay đổi Giấy phép đầu tư Theo quy định của Luật đầu tư 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại cơ quan đã cấp Giấy phép đầu tư đó. Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Hồ sơ điều chỉnh ...