Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm

0
682

Trong kinh doanh, bất cứ sản phẩm  nào cũng cần phải công bố sản phẩm trong đó bao gồm cả phụ gia thực phẩm. Luật Việt Tín là một trong những công ty tư vấn công bố sản phẩm lớn nhất cả nước, chúng tôi có chuyên viên với nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị lập hồ sơ xin công bố nhanh nhất, ngoài ra chúng tôi còn tư vấn và kiểm nghiệm sản phẩm miễn phí giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang có ý định phân phối, kinh doanh phụ gia thực phẩm cần tư vấn hỗ trợ thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay. Dưới đây là một số thông tin liên quan đến thủ tục công bố phụ gia thực phẩm mà bạn có thể tham khảo:

Các doanh nghiệp đừng xem nhẹ việc công bố phụ gia thực phẩm bời không phải chỉ có công bố thực phẩm mà cả phụ gia thực phẩm nếu muốn tiêu thụ, lưu thông trên thị trường cũng cần phải công bố. Đó là quy định của nhà nước, bắt buộc các doanh nghiệp phải công bố chất lượng phụ gia thực phẩm ở Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, sau khi gửi hồ sơ xin công bố chất lượng phụ gia thực phẩm tới Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và được Cục phê duyệt, đảm bảo an toàn thì sẽ được cấp giấy chứng nhận công bố chất lượng, được lưu hành tự do trên thị trường. Hương liệu thực phẩm cũng là một dạng phụ gia, chính vì thế nếu muốn kinh doanh phân phối thì cũng cần công bố chất lượng hương liệu thực phẩm.

QUY TRÌNH CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM

1. Sản phẩm phụ gia thuộc trường hợp công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

 1.1. Những sản phẩm phụ gia công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đối với những sản phẩm phụ gia chưa có quy chuẩn Việt Nam được thực hiện theo thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.  Kết quả trả cho doanh nghiệp là bản xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

1.2. Quy trình thực hiện thủ tục công bố.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo quy định về công bố sản phẩm phụ gia.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép hoạt động của chi nhánh: Có ngành nghề kinh doanh phụ gia thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm: Nếu rõ tên công ty sản xuất, địa chỉ và tên sản phụ gia cần công bố. Giấy chứng nhận này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nước sản xuất cấp cho nhà sản xuất.
 • Giấy chứng nhận phân tích thành phần sản phẩm: Nếu chứng nhận đó do phòng kiểm định có chứng nhận ISO 17025 và kiểm đủ các chỉ tiêu theo quy định đối với chất phụ gia dự kiến đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận ISO 22 000 hoặc HACCP (Đây không phài là tài liệu bắt buộc nếu doanh nghiệp cung cấp được các tài liệu này thì thời hạn của Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là 5 năm và kiểm định kỳ là 12 tháng/01 lần).
 • Chữ ký số của doanh nghiệp và tài khoản nộp hồ sơ công bố tại Cục An toàn thực phẩm (Nếu doanh nghiệp đã đăng ký rồi).
công bố phụ gia thực phẩm

Bước 2: Kiểm nghiệm sản phẩm.

Đối với những trường hợp doanh nghiệp không cung cấp được Kiểm nghiệm đạt chuẩn thì cần phải gửi mẫu về Việt Nam để thực hiện thủ tục kiểm nghiệm sản phẩm. Sau đó mới xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm.

Luật Việt Tín sau khi tiếp nhận mẫu sản phẩm của Quý khách hàng sẽ thực hiện việc dịch thuật nhãn sản phẩm và các tài liệu có liên quan để lên chỉ tiêu kiểm nghiệm đối vớ từng sản phẩm cụ thể.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ công bố theo quy định:

Hồ sơ công bố phụ gia bao gồm có: Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, bản thông tin sản phẩm, nhãn phụ sản phẩm, nhãn chính sản phẩm, kế hoạch giám sát định kỳ sản phẩm, kế hoạch kiểm soát chất lượng phụ gia thực phẩm nhập khẩu. Trong đó, Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và bản thông tin chi tiết sản phẩm là kê khai trực tiếp trên hệ thống những đầu mục hồ sơ còn lại người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu và scan lại bằng định dạng PDF hoặc dạng Ảnh để đính kèm hồ sơ.

Bước 4: Nộp hồ sơ, nhận kết quả.

Sau khi hồ sơ được kê khai xong và đính kèm các tài liệu theo hứng dẫn của Cục An toàn thực phẩm. Luật Việt Tín sẽ thực hiện ký số hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ.

Hồ sơ chưa hợp lệ sẽ có công văn yêu cầu sửa đổi bổ sung; Nếu hồ sơ hợp lệ Cục sẽ trả kết quả trên tài khoản doanh nghiệp đã được cấp.

2. Sản phẩm phụ gia thực phẩm nhập khẩu thuộc trường hợp công bố hợp quy .

2.1. Những sản phẩm phụ gia công bố hợp quy.

Những sản phẩm công bố hợp quy là những sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp số tiếp nhận hợp quy tại Cục An toàn thực phẩm.

2.2. Quy trình thực hiện xin công bố.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo quy định về công bố sản phẩm phụ gia.

Hồ sơ được chuẩn bị như Bước 1 Mục 1.2 của phần công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Bước 2: Kiểm nghiệm sản phẩm.

Khi thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm doanh nghiệp cần phải lưu ý kiểm đủ các chỉ tiêu theo quy chuẩn đối với sản phẩm dự kiến công bố. Nếu kiểm thiếu so với Quy chuẩn thì hồ sơ sẽ ra công văn yêu cầu kiểm bố sung. Như vậy sẽ tốn rất nhiểu thời gian và chi phí.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ công bố.

Hồ sơ công bố phụ gia bao gồm có: Bản công bố hợp quy, bản thông tin sản phẩm, nhãn phụ sản phẩm, nhãn chính sản phẩm, kế hoạch giám sát định kỳ sản phẩm, kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, báo cáo đánh giá hợp quy.  Trong đó, Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và bản thông tin chi tiết sản phẩm là kê khai trực tiếp trên hệ thống những đầu mục hồ sơ còn lại người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu và scan lại bằng định dạng PDF hoặc dạng Ảnh để đính kèm hồ sơ.

Bước 4: Nộp hồ sơ, nhận kết quả.

Sau khi kê khai hồ sơ doanh nghiệp kiểm tra lại phẩn chọn nhóm sản phẩm và chọn luồng hồ sơ. Lưu ý luông hồ sơ doanh nghiệp chọn là công bố hợp quy. Các thao tác khác thực hiện như đối với phần công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Chú ý:  Khi thực hiện công bố sản phẩm phụ gia thực phẩm doanh nghiệp cần phải thực hiện kiểm tra xem sản phẩm phụ gia dự kiến công bố có nằm trong danh mục các sản phẩm phụ được phép lưu hành tại Việt Nam không. Nếu sản phẩm không nằm trong danh mục sản phẩm phụ gia được phép lưu hành tai Việt Nam nhưng được phép lưu hành tại nước sản xuất. Cục An toàn thực phẩm sẽ thành lập hội đồng thẩm định để đánh giá việc cấp phép cho doanh nghiệp và bổ sung sản phẩm đó vào danh mục.

DỊCH VỤ CÔNG BỐ SẢN PHẨM PHỤ GIA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU.

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục công bố sản phẩm phụ gia thực phẩm.
 2. Thực hiện tra cứu sản phẩm tại danh mục sản phẩm phụ gia được phép lưu hành tại Việt Nam để đưa ra hướng tư vấn chính xác cho quý khách hàng về mặt thủ tục, cũng như thời gian thực hiện việc xin cấp phép.
 3. Thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm phụ gia theo quy chuẩn (đói với sản phẩm công bố hợp quy); kiểm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu lý hóa, chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu kim loại nặng (Đối với sản phẩm công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm).
 4. Hỗ trợ Quý khách hàng đăng ký tài nộp hồ sơ online.
 5. Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả bàn giao lại cho Quý khách hàng: Kết quả công bố và tài khoản đăng nhập cũng như email sử dụng để đăng ký tài khoản.
 6. Hỗ trợ kiểm nghiệm định kỳ và thủ tục bổ sung các thông tin liên quan đến khối lượng, đến địa chỉ của nhà nhập khẩu, thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quý khách hàng thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

 

Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm
4.8 (96%) 5 votes

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here