Điều kiện để doanh nghiệp được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ cao - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Điều kiện để doanh nghiệp được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ cao

Chia sẻ:

Doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng được điều kiện Quy định tại Điều 75 của Luật Đầu tư. Cụ thể:

1. Tổng chi cho nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng nămDoanh nghiep cong nghe cao đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1 %. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300  người  tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%.

2. Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70 % trong tổng số doanh thu thuần hàng năm.

3. Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 5 % . Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5 % nhưng không dưới 15 người.

Như vậy điều kiện cơ bản để một doanh nghiệp đạt doanh nghiệp công nghệ cao đó là việc đáp ứng điều kiện về sản phẩm, điều kiện về nguồn nhân lực.

Có thắc mắc gì Quý khách hàng vui lòng liên hệ lại để đươc tư vấn!

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Kiểm tra theo kế hoạch đối với cơ sở sản xuất, kinh doan... Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, việc Kiểm tra theo kế hoạch được thực hiện như sau: ...
Nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản xuất, ki... Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kiểm tra những nội du...
Các trường hợp hoàn thuế VAT Theo Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013: Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT): 1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ ...
Các trường hợp hoàn thuế Bảo vệ môi trường... Người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp trong một số trường hợp sau: 1. Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài. 2. Hàng hóa...
Quy trình đánh giá hợp quy giống cây trồng sản xuất tron... Các bước đánh giá hợp quy giống cây trồng sản xuất trong nước: B1: Kiểm định ruộng giống Kiểm định ruộng giống do người kiểm định có chứng chỉ đào tạo thực hiện. Phương pháp kiểm định ruộng giống theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8550:2011 Giố...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT