Điều kiện để doanh nghiệp được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ cao - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Điều kiện để doanh nghiệp được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ cao

Chia sẻ:

Doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng được điều kiện Quy định tại Điều 75 của Luật Đầu tư. Cụ thể:

1. Tổng chi cho nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng nămDoanh nghiep cong nghe cao đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1 %. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300  người  tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%.

2. Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70 % trong tổng số doanh thu thuần hàng năm.

3. Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 5 % . Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5 % nhưng không dưới 15 người.

Như vậy điều kiện cơ bản để một doanh nghiệp đạt doanh nghiệp công nghệ cao đó là việc đáp ứng điều kiện về sản phẩm, điều kiện về nguồn nhân lực.

Có thắc mắc gì Quý khách hàng vui lòng liên hệ lại để đươc tư vấn!

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Điều kiện khi kinh doanh bất động sản Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp the...
Thủ tục chuyển nhượng HĐ thuê, mua nhà Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải được lập thành văn bản và phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng; việc nộp thuế; việc xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng và việc cấp giấy chứng ...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT