Doanh nghiệp xã hội - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Doanh nghiệp xã hội

Chia sẻ:

Doanh nghiệp xã hội là một loại doanh nghiệp đã xuất hiện từ khá lâu. Tuy nhiên, doanh nghiệp xã hội lần đầu tiên được pháp luật ghi nhận sự tồn tại và hoạt động là trong Luật doanh nghiệp năm 2014.

Theo Luật doanh nghiệp 2014, Tiêu chí xác định doanh nghiệp xã hội bao gồm: được đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014; có mục tiêu hoạt động là nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và vì lợi ích cộng đồng; sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hàng năm  của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Doanh nghiệp thông thường muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, lợi ích cộng đồng của mình thì đều phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

nguoi dai dien theo phap luat

Doanh nghiệp xã hội được hưởng nhiều ưu đãi từ pháp luật:

  • Chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, hỗ trợ và tạo sự thuận lợi trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật.
  • Được huy động và nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp khác, tổ chức Việt Nam và nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp xã hội không được sử dụng các khoản tài trợ cho mục đích khác.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam phát triển không bền vững, để lại nhiều hậu quả cho môi trường và xã hội, doanh nghiệp xã hội càng trở nên hữu ích.

 

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Điều kiện khi kinh doanh bất động sản Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản như sau: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp the...
Thủ tục chuyển nhượng HĐ thuê, mua nhà Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải được lập thành văn bản và phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng; việc nộp thuế; việc xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng và việc cấp giấy chứng ...
Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng HĐ mua bán, thuê mua ... Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ ch...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT