Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

Chia sẻ:

Luật đất đai năm 2013 điều chỉnh chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước; chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và căn cứ lập quy hoạch được quy định như sau:

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:

  • Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;
  • Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội;
  • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;
  • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực;
  • Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.

quy hoach su dung dat

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:

  • Định hướng sử dụng đất 10 năm
  • Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong đó xác định diện tích một số loại đất gồm đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất quốc phòng, đất an ninh, đất khu công nghiệp, đất khu chế xuất, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất đô thị và đất bãi thải, xử lý chất thải;
  • Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản này của kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế – xã hội;
  • Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và các vùng kinh tế – xã hội;
  • Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Đây là những quy định của pháp luật cần được tuân thủ chặt chẽ khi tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia nhằm đảm bảo phù hợp sự phát triển của các ngành lĩnh vực nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư:  a) Trường hợp chỉ yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi ...
Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư Luật kinh doanh luôn là một phạm trù có sự thay đổi phù hợp với xu thế phát triển của mỗi môi trường kinh doanh riêng, được quy định cụ thể bằng những văn bản pháp luật, mọi doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đều phải tuân thủ điều này. Thay đổi giấy chứng...
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư... Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một quy trình không thể thiếu khi có sự thay đổi về các tiêu chí của dự án đầu tư có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên nhiều chủ đầu tư đang c...
Thay đổi Giấy phép đầu tư Theo quy định của Luật đầu tư 2014, khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư tại cơ quan đã cấp Giấy phép đầu tư đó. Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Hồ sơ điều chỉnh ...
Thủ tục sang tên sổ đỏ đất đai               Bất động sản là tài sản có giá trị đối với tất cả mọi người, không riêng gì ai. Đây là vấn đề được mọi người quan tâm hàng đầu. Bởi lẽ theo ông cha ta cho rằng : "An cư mới lạc nghiệp". Do đó, để tìm được ngôi nhà như mong muốn không p...