Thực phẩm nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP trước khi tiêu thụ - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Thực phẩm nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP trước khi tiêu thụ

Chia sẻ:

“Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu” được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-BYT ngày 29.3.2007 đã chính thức có hiệu lực, bãi bỏ Quyết định số 1370/1997/QĐ-BYT ngày 17.7.1997 về việc ban hành “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu”.

Theo đó, mọi tổ chức và cá nhân nhập khẩu thực phẩm phải đăng ký kiểm tra và chịu sự kiểm tra của cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trước khi đưa hàng ra tiêu thụ trên thị trường.

Quy chế quy định 4 phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu (TPNK):

1/ Kiểm tra chặt: là việc lấy mẫu xác suất hoặc lấy tại các điểm nghi ngờ để kiểm nghiệm, đánh giá). Việc kiểm tra chặt được áp dụng cho 4 trường hợp quy định tại các điểm a), b), c) và d) khoản 1 Điều 4.

2/ Kiểm tra thông thường là việc lấy mẫu ngẫu nhiên đủ để kiểm tra cảm quan và kiểm nghiệm một vài chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với lô hàng nếu không thuộc các trường hợp quy định tại các khoản khác.

3/ Kiểm tra giảm nhẹ: chỉ lấy mẫu đại diện với những TPNK cùng loại, cùng xuất xứ có chất lượng ổn định qua ít nhất 2 lần kiểm tra liên tiếp hoặc được Bộ Y tế xác nhận bằng văn bản đủ điều kiện kiểm tra giảm nhẹ.

4/ Chỉ kiểm tra hồ sơ (miễn kiểm tra, kiểm nghiệm mẫu) đối với TPNK đã được tổ chức có thẩm quyền của nước ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau với Việt Nam trong hoạt động kiểm tra chất lượng, vệ sinh, ATTP xác nhận đạt yêu cầu về ATTP hay TPNK đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn được phép áp dụng tại Việt Nam. Các lô hàng cùng loại có cùng xuất xứ, đã kiểm tra 5 lần trước đó đạt yêu cầu nhập khẩu cũng thuộc loại chỉ kiểm tra hồ sơ.

Quy chế cũng quy định thời gian làm thủ tục: Các cơ quan kiểm tra có trách nhiệm xác nhận Giấy đăng ký kiểm tra trong vòng 1 ngày làm việc và theo dõi để thực hiện việc kiểm tra nhà nước trong phạm vi được chỉ định. Đối với phương thức kiểm tra chặt, không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày lấy được mẫu đăng ký kiểm tra và đối với các phương thức kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm nhẹ, chỉ kiểm tra hồ sơ thì không quá 2 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra phải có thông báo kết quả kiểm tra cho chủ hàng nhập khẩu, đồng thời báo cáo về cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo quy chế, định kỳ 2 năm một lần hoặc đột xuất, Thanh tra Bộ Y tế tế có trách nhiệm phối hợp với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chế này của các cơ quan kiểm tra và báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần cho các khách... Ban tư vấn luật doanh nghiệp của Việt Tín vừa cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần cho một nhóm cá nhân tại Hà Nội, khách hàng lần này là 4 thành viên muốn chung vốn thành lập công ty cổ phần chuyên tư vấn thiết kế nội thất, đây là một trong các ngà...
Hoàn thành hợp đồng xin giấy phép bán lẻ rượu... Chúng tôi vừa tư vấn cho một cá nhân muốn bán rượu lẻ tại một cửa hàng ở Hà Nội, đây là một trong các tin vui đầu tiên từ ngày hôm nay. Giấy phép bán lẻ rượu được quản lý chặt và cấp phát hạn chế vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quản ...
Trích dẫn các văn bản pháp quy của Việt Nam về website... Trong thời gian vừa qua chủ đề được hỏi trên Việt Tín liên quan rất nhiều tới chuyện bị các cơ quan nhà nước phạt và không hiểu rõ lý do phạt là gì và có liên quan tới trang web của mình như thế nào, nay tôi xin trích dẫn các văn bản luật liên quan tới q...
Thêm một thực phẩm chức năng nhập khẩu được công bố... Thực phẩm chức năng là loại thực phẩm đặc biệt và chịu nhiều sự quản lý từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ công bố lưu hành đều bị vướng mắc, ngày hôm nay Việt Tín cũng vừa tư vấn cho một trường hợp như vậy. Doanh n...
Đăng ký thực phẩm chức năng cho doanh nghiệp tp Hồ Chí M... Chúng tôi sau 1 tháng hỗ trợ cuối cùng cũng hoàn thành các thủ tục cần thiết nhất để đăng ký lưu hành cho sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu cho doanh nghiệp chuyên nhập khẩu tại Hồ Chí Minh. Theo quy định của nhà nước, các sản phẩm liên quan tới thự...