3 việc phải làm sau đăng ký doanh nghiệp

0
37

Sau khí hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp lần đầu, trong quá trình hoạt động, Luật doanh nghiệp thay đổi năm 2014 có quy định 3 trường hợp khác nhau phải xử lý khi có sự thay đổi về thông tin doanh nghiệp gồm: đăng ký việc thay đổi thông tin, thông báo thay đổi thông tin và báo cáo thay đổi thông tin doanh nghiệp.

3 việc phải làm sau đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký việc thay đổi: Khi thay đổi các nội dung các nội dung đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện việc xin đăng ký thay đổi các nội dung đó.

Thông báo việc thay đổi: Khi doanh nghiệp không thay đổi các nội dung đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, những lại tiên hành thay đổi các nội dung ghi trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thông báo thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đó là những nội dung thay đổi về Điều lệ công ty, thay đổi ngành, nghề kinh doanh; Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết; thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Còn đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là hợp lý và cần thiết. Tuy nhiên trong luật cũng quy định phải thông báo những thay đổi với những ngành, nghề tự do kinh doanh

Báo cáo việc thay đôi: Doanh nghiệp sẽ không phải đăng ký hoặc thông báo thay đổi, những vẫn phải báo cáo với cơ quan đang ký doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung thông tin của doanh nghiệp. Đó là những thay đổi về thông tin về ho, tên, địa chỉ, quốc tịch, sood thẻ căn cước công dân hoặc CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Như vậy, đối với các ngành, nghề tự do kinh doanh, khi doanh nghiệp muốn thay đổi thì doanh nghiệp vẫn phải tiến hành thực hiện công việc thông báo cho cơ quan nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Vẫn đề nảy sinh là các hoạt động kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh diễn ra trong quãng thời gian chưa có thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh thì có được pháp luật thừa nhận hay không? Nếu những hoạt động đó được coi là vi phạm pháp luật  và khi xảy ra tranh chấp liên quan tới dao dịch đó vẫn bị Tòa an tuyên vô hiệu, thì tuy đổi mới quy định nhưng kết quả lại vẫn giống như quy định của luật doanh nghiệp 2005. Nếu như vậy thì về bản chất pháp lý, việc tự do kinh doanh cũng sẽ chẳng khác gì so với việc bắt buộc phải đăng ký ngành, nghề kinh doanh.

Việc phải thông báo theo luật doanh nghiệp năm 2014 cũng tương tự như việc phải đăng ký theo luật doanh nghiệp 2014 cũng tương tự như các việc phải đăng ký theo Luật doanh nghiệp 2005, chỉ có sự khác nhau đôi chút, đó là Luật doanh nghiệp năm 2005 thì quy định “10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi”, còn luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 là “10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi”. Tức là theo luật doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký ngành, nghề kinh doanh xong thì doanh nghiệp mới được tiến hành thực hiện kinh doanh; còn theo như luật sửa đổi năm 2014 thì có 2 cách hiểu khác nhau là:

  • Doanh nghiệp vẫn phải thông báo ngành, nghề kinh doanh xong mới được thực hiện kinh doanh.
  • Doanh nghiệp có thể thực hiện tiến hành kinh doanh ngay, sau đó phải thực hiện thông báo ngành, nghề kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Dù có được hiểu theo cách nào đi chăng nữa, nhưng nếu quá 10 ngày, mà doanh nghiệp vẫn tiến hành kinh doanh không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh thì sẽ được coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here