9 nghĩa vụ của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

0
77

 

Bộ luật doanh nghiệp được sửa đổi năm 2014 có quy định rõ 9 nhóm nghĩa vụ của doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện khi thực hiện đầu tư kinh doanh những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo đúng với quy định của bộ Luật đầu tư năm 2014 và doanh nghiệp phải đảm bảo duy trì đầy đủ các điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong xuất quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai, tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính một cách trung thực, chính xác, minh bạch, đúng thời hạn theo quy định của luật kế toán, thông kê đã đề ra.

9 nghĩa vụ của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Thứ ba, thực hiện việc kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp về tài chính theo đúng với quy định của pháp luật. Trong đó sẽ có một số nghĩa vụ dường như không liên quan tới công việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: các doanh nghiệp phải đóng góp vào quỹ phòng chống thiên tai “với mức hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, nhưng tối thiểu phải nộp là 500 nghìn đồng, tối đa là 100 triệu đồng và sẽ được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động theo đúng với quy định của pháp luật về luật lao động, không được phân biệt đối xử, xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm của người lao động. Không sử dụng lao động cưỡng bức và lao động chưa đủ độ tuổi. Hỗ trợ và tạo điều kiện để người lao động có thể tham gia đào tạo nâng cao tay nghề, thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các loại bảo hiển khác cho người lao động theo đúng với quy định của pháp luật.

Thứ năm, bảo đảm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng của hàng hóa, dịch vụ theo đúng với tiêu chuẩn của pháp luật quy định hoặc những tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đã đăng ký và công bố.

Thứ sáu, thực hiện đầy đủ, kịp thời tất cả các nghĩa vụ của doanh nghiệp về đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung trong đăng ký doanh nghiệp, công khai minh bạch mọi thông tin về thành lập doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và thực hiện các nghĩa vụ khác đúng với quy định của luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thứ bảy, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác với thông tin doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo của doanh nghiệp. Trong trường hợp phát hiện những thông tin đã kê khai hoặc báo cáo của doanh nghiệp thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì kịp thời sửa đổi, doanh nghiệp cần phải bổ sung thêm các thông tin đó.

Thứ tám, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên môi trường chống biến đổi khí hậu thiên tai,…. Bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và các danh lam thắng cảnh.

Thứ chín, thực hiện nghĩa vụ về đạo đức trong kinh doanh đảm bảo quyền, lợi ích của khách hàng và người tiêu dùng khi mua, bán, sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here