AI ĐƯỢC QUYỀN MUA BÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HIỆN NAY?

Công ty có thể tư vấn giúp tôi về quy định bán điện mặt trời hiện nay được không? Ai được quyền mua bán điện mặt trời?

Điện mặt trời là điện được sản xuất từ các tấm quang điện theo nguyên lý biến đổi từ quang năng sang điện năng.

Khoản 2 Điều 3 Quyết định 13/2020/ QĐ – TTg:

  1. Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền hoặc tổ chức, cá nhân khác mua điện từ Bên bán điện hoặc tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của các tổ chức nêu trên theo quy định của pháp luật.
  2. Bên bán điện là tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực phát triển từ các nhà máy hoặc hệ thống điện mặt trời hoặc tổ chức, cá nhân tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân nêu trên theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc công ty thành viên. Bên Bán là các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện từ các nhà máy điện mặt trời.

Nội dung của hợp đồng mua bán điện mặt trời gồm có:

Hợp đồng này được soạn thảo dưới dạng hợp đồng mẫu có đầy đủ các điều kiện đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hàng:

Nội dung của hợp đồng mua bán điện mẫu

  1. Nội dung hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời nối lưới được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
  2. Nội dung hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
  3. Ngoài các nội dung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Bên bán điện và Bên mua điện được bổ sung nội dung của hợp đồng mua bán điện mẫu để làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên. Nội dung bổ sung phải thống nhất và không trái với các nội dung của các hợp đồng mua bán điện mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.

– Mẫu hợp đồng mua bán điện mặt trời từ dự án điện mặt trời nối lưới được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BCT.

– Mẫu hợp đồng mua bán điện mặt trời từ hệ thống điện mặt trời mái nhà được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BCT.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận