AI LÀ NGƯỜI KÝ ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Đây có phải là số của công ty tư vấn không ạ? Em đang có vấn đề thắc mắc cần Chị tư vấn giúp em được không? Em đang nghiên cứu về điều lệ của công ty; Không biết đối với công ty TNHH thì ai là người ký vào điều lệ công ty.

Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 thì điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Tùy trường hợp mà việc ký điều lệ công ty thực hiện như sau:

(1) Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
  • Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  •  Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

(2) Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  •  Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;
  • Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  •  Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Như vậy, Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà có sự linh hoạt trong việc ký điều lệ công ty. Em tìm hiểu kỹ để phù hợp với mục đích của em hiện tại nhé.

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn cụ thể !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận