Bàn luận xung quanh việc đăng ký sáng chế

2

Trong các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, sáng chế được coi là đối tượng có tầm quan trọng hàng đầu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất có sản phẩm nghiên cứu KHCN đạt tiêu chuẩn được cấp bằng độc quyền nhưng lại không tiến hành đăng ký sáng chế. Nghịch lý này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là doanh nghiệp chưa nhận thức hết giá trị của bằng sáng chế. Một số doanh nghiệp khác ý thức được nhưng lại chỉ tiến hành đăng ký ở Việt Nam mà không đăng ký ở nước ngoài. Trong khi đó, nguyên tắc bảo hộ sáng chế là mang tính lãnh thổ và độc lập, đăng ký và được cấp bằng độc quyền sáng chế ở quốc gia nào thì chỉ được bảo hộ ở quốc gia đó. Mặt khác, việc đăng ký sáng chế và được cấp bằng ở Việt Nam thì không đương nhiên được chấp nhận cấp bằng ở nước khác.

Vì vậy, thiết nghĩ các doanh nghiệp cần nhận thức giá trị của bằng sáng chế để không chỉ mở rộng thị trường xuất khẩu của mình mà còn là cơ hội hợp tác đầu tư nước ngoài. Việc đăng ký bảo hộ sáng chế quan trọng ở chỗ không phải chỉ để sản xuất mà để còn để giữ lợi thế về thị trường.
Chúc các bạn thành công !

Bàn luận xung quanh việc đăng ký sáng chế
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?