Bản quyền tác giả hiểu theo nghĩa rộng

0
59
Ảnh vui về đăng ký bản quyền tác giả
Ảnh vui về đăng ký bản quyền tác giả

Chúng ta vẫn thường nói về bản quyền tác giả, đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả.v.v… nhưng không phải ai cũng hiểu một cách đầy đủ bản quyền tác giả là gì.

Hiểu một cách đơn giản thì bản quyền tác giả chính là các quy định bảo hộ quyền của tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra và bảo hộ quyền của chủ sở hữu đổi với tác phẩm của mình.

Ảnh vui về đăng ký bản quyền tác giả
Ảnh vui về đăng ký bản quyền tác giả

Nhưng tác giả, chủ sở hữu sẽ có những quyền gì đối với các tác phẩm của mình, thì bài viết này, Việt Tín xin được chia sẻ các thông tin với người đọc để làm rõ “bản quyền tác giả hiểu theo nghĩa rộng” là như thế nào và các quyền được quyền là những quyền gì?

“Bản quyền tác giả hiểu theo nghĩa rộng” là toàn bộ những chế định, quy định của pháp luật để xác lập quyền nhân thân, quyền tài sản cũng như để bảo hộ các quyền này cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Như vậy, theo nghĩa rộng quyền tác giả không chỉ quy định các quyền năng tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm mà còn mở rộng ra các vấn đề khác như đối tượng quyền tác giả, giới hạn quyền tác giả, thừa kế quyền tác giả, hợp đồng sử dụng tác phẩm.

Để nắm rõ các thông tin liên quan đến bản quyền tác giả, quý khách có thể xem thêm:

Quyền nhân thân của tác giả?

Quyền nhân thân của tác giả bao gồm các quyền như sau:

  • Quyền đặt tên cho tác phẩm của mình sáng tạo ra.
  • Sử dụng bút danh hoặc tên thật để trên tác phẩm
  • Quyền phổ biến, công bố tác phẩm, đăng ký bản quyền tác phẩm
  • Bảo vệ tác phẩm của mình không cho người khác sao chép, sử dụng tác phẩm của mình.

Quyền tài sản của tác giả?

Quyền tài sản của tác giả bao gồm các quyền như sau:

  • Quyền hưởng nhuận bút từ việc sáng tác;
  • Hưởng thù lao từ việc tác phẩm được sử dụng;
  • Được hưởng lợi ích vật chất khi cho phép người khác sử dụng tác phẩm của mình dưới các hình thức như xuất bản, triển lãm, trưng bày, dịch,cải biên, chuyển thể…

Ngoài ra, tác giả còn có nhiều quyền khác đối với tác phẩm của mình như:

  • Chuyển quyền sở hữu tác phẩm cho người khác: Quyền sở hữu sẽ được chuyển giao theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên, hợp đồng này có quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, trách nhiệm của các bên.
  • Tác giả chỉ có thể chuyển quyền sở hữu tác phẩm mà không thể chuyển quyền nhân thân của tác phẩm vì các quyền này gắn liền với tác giả, chỉ có tác giả mới những quyền như đặt tên cho tác phẩm, ghi bút danh….

Thừa kế quyền tác giả:

Tác giả cũng có thể cho người khác thừa kế quyền sở hữu tác phẩm của mình khi mình qua đời.

Kí kết các hợp đồng sử dụng tác phẩm:

Thông qua việc ký kết các hợp đồng sử dụng tác phẩm thì chủ sở hữu tác phẩm cho phép người khác sử dụng tác phẩm của mình dưới các hình thức được quy định trong hợp đồng. Chủ sở hữu tác phẩm có thể ký kết hợp đồng sử dụng tác phẩm cho nhiều người khác nhau.

Có cần đăng ký bản quyền tác giả để xác lập quyền đối với tác phẩm hay không?

Việc đăng ký bản quyền tác giả không phải là căn cứ để xác lập quyền của tác giả đối với tác phẩm. Vì từ khi tác phẩm được hình thành thì những quyền đó đã được hình thành.

Đăng ký bản quyền tác giả chỉ là một hình thức để khẳng định lại quyền của tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo nên.

Thực chất, nếu không phát sinh tranh chấp giữa các cá nhân, tổ chức liên quan đến quyền sở hữu tác phẩm thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng khi có tranh chấp phát sinh thì tác giả, chủ sở hữu của các tác phẩm chưa được đăng ký bản quyền phải chứng minh được mình là người sáng tạo ra tác phẩm, hay có quyền lợi đối với tác phẩm đó. Nhưng không phải khi nào thì việc chứng minh này cũng dễ dàng, bởi không phải ai cũng giữ lại tất cả những tài liệu chứng minh mình sáng tạo ra tác phẩm. Chính vì vậy, đăng ký bản quyền tác giả là thủ tục mà tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nên chủ động tiến hành sớm.

Nếu không muốn tốn quá nhiều thời gian và công sức trong vấn đề này, hãy liên hệ với Việt Tín để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho các tác phẩm của mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here