Bộ Công Thương cho phép doanh nghiệp được tự định giá sữa

0
29

Hôm qua ngày 02/08, Bộ Công Thương đã có buổi hướng dẫn triển khai thông tư 08 trong Hội nghị Hướng dẫn triển khai Thông tư 08/2017/TT-BCT về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tại Hội nghị, Bộ Công Thương đã lắng nghe những ý kiến thắc mắc của đại diện các Sở công thương và doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu về những điều chưa rõ trong Thông tư 08. Cụ thể, Bộ Công Thương giải đáp về các vấn đề như không phân biệt được sữa trẻ em dưới 6 tuổi, bán giá cao hơn khuyến nghị nếu không kê khai sẽ không quản lý được; lập danh sách thương nhân nhập sữa ở địa bàn; phân cấp quản lý cho sở công thương địa phương. Trước những vấn đề thắc mắc đó, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cùng các cấp ngành có liên quan đã giải đáp tương đối chi tiết, đầy đủ theo Thông tư và các Nghị định liên quan.

Bộ Công Thương cho phép doanh nghiệp được tự định giá sữa

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An đã có những chia sẻ thêm về những điểm mới trong Thông tư 08/2017/TT-BCT về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cụ thể, so với trước đây Thông tư 08 có khá nhiều đổi mới, Thông tư 08 tôn trọng quyền tự định giá và chịu trách nhiệm với mức kê khai giá theo đúng chế độ hạch toán kế toán hiện hành. Điểm đổi mới quan trọng trong Thông tư 08 là tập trung  quản lý giá bán lẻ hàng hóa bởi đó mới là mức giá mà người tiêu dùng quan tâm, tiếp cận, là mục tiêu quản lý của nhà nước đối với sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi.

Bên cạnh đó, để phù hợp với thực tế nhưng vẫn đảm bảo sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bộ đã quy định cho phép kinh doanh nghiệp kê khai các mức giá phù hợp với địa bàn phân phối, khu vực địa lý hoặc theo đặc thù hoạt động phân phối đặc biệt. Ngoài việc quản lý hàng hóa, Phó Vụ trưởng còn đặc biệt yêu cầu các doanh nghiệp phải khai báo về hệ thống phân phối sản phẩm, để giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát việc thực hiện giá bán trên thị trường. Điều đó cũng gắn trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với chất lượng và giá hàng hóa của mình đến người tiêu dùng cuối cùng.

Ngoài ra, nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Công Thương quyết định cho phép doanh nghiệp kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi các mức giá phù hợp với khu vực địa lý, địa bàn phân phối, theo đặc thù hoạt động phân phối đặc biệt. Bên cạnh việc quản lý hàng hóa, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước còn cho biết, hiện quy định rõ ràng nhưng doanh nghiệp vẫn có quyền chủ động điều chỉnh giá bán sản phẩm hàng hóa trong phạm vi biên độ nhỏ dưới 0,5% nhưng dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

Đánh giá về Thông tư 08/2017/TT-BCT về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, đại diện Tiểu ban Thực phẩm dinh dưỡng thuộc Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam-ông Matthew Garland cho biết Thông tư mới này đã đề ra hướng quản lý mới, tập trung quản lý hệ thống phân phối và giá bán lẻ cho người tiêu dùng. Với thông tư mới này sẽ đảm bảo được tính minh bạch của thị trường, đảm bảo lợi ích người dùng. Thông tư tôn trọng quyền tự định giá sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường. Đây có thể coi là bước đi đúng và cần thiết khi Việt Nam tích cực vận động để Liên minh châu Âu công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Như vậy, với Thông tư mới này, ngay cả các doanh nghiệp mới thành lập kinh doanh sữa, thực phẩm chức năng tới các doanh nghiệp lâu năm đều phấn khởi vì những thay đổi có lợi cho doanh nghiệp trong kinh doanh hơn.