Bộ Nông nghiệp thành lập Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

0
223

Để có một bộ phận chuyên lo đầu ra cho sản phẩm nông sản, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn vừa thành lập Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản trên cơ sở sắp xếp lại Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối trước đây.

Theo đó, đơn vị này sẽ được giao trọng trách điều phối các hoạt động phát triển thị trường đồng thời là đầu mối quản lý, chế biến, bảo quản nông – lâm – thủy sản và muối. Cụ thể Cục sẽ tiến hành xây dựng chiến lược về thị trường nông sản cả trong nước và nước ngoài cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử để xúc tiến quảng bá các sản phẩm nông sản Việt Nam.
Bộ NN&PTNT còn cho biết, trước mắt sẽ thành lập Chi cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản phía Nam rồi sau đó sẽ triển khai tại 5 vùng trên cả nước. Ngay khi vừa công bố thành lập, Bộ đã gửi đến các địa phương văn bản đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, dự báo thị trường chính xác.

Bộ Nông nghiệp thành lập Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT – Ông Nguyễn Xuân Cường đã chỉ ra rằng hiện nay khâu chế biến và thị trường chúng ta còn yếu, việc sản xuất chưa có sự liên kết chặt chẽ với thị trường dẫn đến xảy ra giải cứu lần lượt các sản phẩm nông sản. Trong lúc đó, trên thị trường thế giới liên tục xảy ra những biến động không tưởng, nhất là ở lĩnh vực nông sản. Do đó việc thành lập Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản mang sẽ mang lại những giá trị rất lớn.
Nói thêm về lý do để thành lập Cục CB&PTTTNS, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết, hiện nay bộ không thể bao quát hết tất cả những vấn đề về sản xuất ở các địa phương. Trong khi đó nhiệm vụ dự báo cung cầu của thị trường lại rất quan trọng và khó khăn nên bộ cần có sự hợp tác của các bộ, ngành cũng như địa phương để tăng cường điều hành nội bộ.

Theo đó, sau khi được thành lập, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản sẽ cùng phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và hiệp hội để tổ chức khâu sản xuất và thị trường tốt hơn nữa. Mục tiêu cụ thể được đặt ra đó là sẽ khai thác triệt để thị trường nội địa với 92 triệu người và thị trường xuất khẩu với 7 tỷ người.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here