Các đơn vị gây phiền hà chậm trễ cho doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm

Đó là một trong những nội dung trong Chỉ thị 26/CT-TTg mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 (Nghị quyết về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020) nhằm tiếp tục nâng cao tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong chỉ thị nêu rõ, thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, đặt doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh và phát triển.

Tích cực và hạn chế khi thực hiện Nghị quyết 35

Kể từ ngày 16/05/2016 khi Nghị quyết số 35/NQ-CP được Chính phủ ban hành, Nghị quyết đã được triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như:

• Từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

• Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng của bộ máy chính quyền với tinh thần phục vụ, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

• Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt hơn cho đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng trưởng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Các đơn vị gây phiền hà chậm trễ cho doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm

Đó là những kết quả chuyển biến tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35, tuy nhiên vẫn tồn tại những hạn chế như:

• Áp dụng chưa phù hợp một số cơ chế, chính sách.

• Triển khai một số giải pháp chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

• Tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực thi ở nhiều lĩnh vực như thủ tục hành chính trong thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, giấy phép con, tiếp cận vốn, đất đai, tài nguyên, công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp chồng chéo.

• Chưa thống nhất sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, chưa chặt chẽ trong hướng dẫn thủ tục hành chính như đăng ký thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép, kê khai thuế, hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh doanh.

Xử lý nghiêm đơn vị thiếu trách nhiệm với doanh nghiệp

Với mục đích đẩy mạnh, nâng cao các hiệu quả thực hiện Nghị Quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII, khắc phục những vấn đề còn tồn tại khi thực hiện Nghị quyết số 35, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 26/CT-TTg với mục đích yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn năm 2017 – 2018 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ban hành ngày 10/06.2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 13, kịp thời xử lý nghiêm các đơn vị, cơ quan để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm gây chậm trễ phiền hà cho doanh nghiệp và người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng khẩn trương tiến hành rà soát sửa đổi hoặc có kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh, đảm bảo thống nhất với Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp, thực hiện đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý nhà nước cần thống nhất cách hướng dẫn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng cùng một vấn đề mà có sự hướng dẫn khác biệt giữa các cơ quan quản lý, gây khó khăn bất lợi cho doanh nghiệp.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận