Cách phân loại đất hiện hành

0
68

Năm 2013, Quốc hội ban hành Luật đất đai, Luật này có hiệu lực kể từ ngày o1 tháng 07 năm 2014. Theo đó, căn cứ mục đích sử dụng đất, đất được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

 • Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
 • Đất trồng cây lâu năm;
 • Đất rừng sản xuất;
 • Đất rừng phòng hộ;
 • Đất rừng đặc dụng;
 • Đất nuôi trồng thủy sản;
 • Đất làm muối;
 • Đất nông nghiệp khác.

phan loai dat

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm:

 • Đất ở gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị;
 • Đất xây dựng trụ sở các cơ quan;
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, … và công trình sự nghiệp khác;
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (cảng hàng không, sân bay, cảng thủy nội địa, cảng hàng hải,…); thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;
 • Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
 • Đất phi nông nghiệp khác.

3. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

Chính quyền các địa phương tự xem xét tình hình thực tế để phân bổ quỹ đất từng loại của địa phương mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here