Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

0
223
Xin cấp giấy phép bảo vệ thực vật
Xin cấp giấy phép bảo vệ thực vật

Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật là giấy tờ cần thiết để các đơn vị có thể sản xuất, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật. Việt Tín đã tư vấn cho nhiều đơn vị có được giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian nhanh chóng. Sau đây chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về loại giấy phép này.

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 • Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013.
 • Thông tư 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật do Bộ Tài chính ban hành.
 • Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 • Quyết định số 1229/QĐ-BNN-BVTV Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế, thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đối với quốc gia nông nghiệp như Việt Nam thuốc bảo vệ thực vật rất cần thiết
Đối với quốc gia nông nghiệp như Việt Nam thuốc bảo vệ thực vật rất cần thiết

Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật tùy thuộc vào mục đích sẽ có những đầu mục giấy tờ khác nhau. Cụ thể như sau

Mục đích đăng ký chính thức, đặt tên, hỗn hợp

Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật với mục đích đăng ký chính thức, đặt tên, hỗn hợp gồm có các đầu mục giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
 • Giấy ủy quyền của nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật xin đăng ký;
 • Giấy xác nhận (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) là nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật do cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước sở tại cấp;
 • Tài liệu kỹ thuật thành phẩm chi tiết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, được sao, dịch từ bản gốccó dấu xác nhận của nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật quy định.
 • Bản sao Giấy đăng ký sử dụng thuốc tại nước ngoài đối với các thuốc đăng ký chính thức;
 • Mẫu nhãn thuốc quy định.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp hoặc bản sao hợp pháp giấy ủy nhiệm, giấy chuyển nhượng quyền sử dụng các văn bằng bảo hộ quyền sở hữu các sản phẩm ở Việt Nam của chủ sở hữu các sản phẩm đó (nếu có).

Mục đích đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng

Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật với mục đích đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng gồm các đầu mục giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;
 • Mẫu nhãn thuốc quy định

Mục đích đăng ký bổ sung dạng thuốc, hàm lượng hoạt chất

Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật với mục đích đăng ký bổ sung dạng thuốc, hàm lượng hóa chất gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;
 • Mẫu nhãn thuốc quy định.
 • Tài liệu kỹ thuật chi tiết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, được sao, dịch từ bản gốc, có dấu xác nhận của nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật quy định tại mục II, Phụ lục 3 của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT.

Quy trình xin cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

 • Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép đăng ký khảo nghiệm.
 • Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc tể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.
Xin cấp giấy phép bảo vệ thực vật
Xin cấp giấy phép bảo vệ thực vật

Dịch vụ xin giấy phép của Việt Tín

Với dịch vụ xin giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của Việt Tín, quý khách sẽ được:

 • Tư vấn các điều kiện pháp lý liên quan tới giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
 • Tư vấn soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
 • Tư vấn Việt Tín sẽ thừa ủy quyền của Quý khách hàng thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc xin cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trên Cục Bảo vệ thực vật.

Trên đây là một số điều cần biết khi làm thủ tục xin giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Nếu như quý vị cần tư vấn chi tiết hơn hay muốn Việt Tín hỗ trợ xin giấy phép này hãy liên hệ HOTLINE: 0945 292 808 / 0978 635 623

Liên hệ ngay tới Việt Tín nếu bạn vướng mắc các thủ tục và được tư vấn hoàn toàn miễn phí !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here