CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ THẾ NÀO?

Mình làm thay đổi số căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật; Không rõ quy trình thủ tục như nào công ty có thể tư vấn và hỗ trợ mình được không?

Căn cứ vào Điểm a, Khoản 2, Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ – CP về Đăng ký doanh nghiệp:

Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  1. Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.
  2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:
  3. a) Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định này, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp;”

Như vậy, Đối với những trường hợp thay đổi số căn cước công dân các bạn chỉ cần cập nhật thông tin đăng ký là được. Không cần phải thực hiện thủ tục thay đỏi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh gồm có:

  • Thông báo về việc cập nhật, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh.
  • Bản sao có chứng thực căn cước công dân mới.
  • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và người nhận kết quả.

Hồ sơ được nộp online tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia. Kết quả trả cho doanh nghiệp bằng bản cứng và chuyển qua được bưu điện.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận