Cáp treo Bà Nà tăng lãi ròng 11 tỷ đồng trong quý I/2017

0
48

Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà (BNC) vừa thông báo về tình hình tài chính trong quý I vừa qua, đạt doanh thu 321 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2016) và lãi ròng 11 tỷ đồng (tăng 279% so với cùng kỳ năm 2016).

Cáp treo Bà Nà tăng lãi ròng 11 tỷ đồng trong quý I/2017

Trong đó doanh thu từ dịch vụ cáp treo và tham quan đạt gần 229 tỷ đồng, (chiếm 71% cơ cấu doanh thu), dịch vụ nhà hàng và khách sạn đạt 63,3 tỷ đồng (chiếm 20% cơ cấu doanh thu) và còn lại là doanh thu từ một số dịch vụ khác. Trừ vốn bỏ ra, BNC cho biết lợi nhuận gộp đạt 168,5 tỷ đồng, tức là tăng 75% so với cùng kỳ năm 2016.

So với năm trước, năm nay chi phí tăng 31% (80,6 tỷ đồng) nhưng doanh thu lại đạt mức không đáng kể, hoạt động tài chính có bước lùi rõ rệt. Bên cạnh đó chi phí bán hàng và doanh nghiệp cũng tăng mạnh, cụ thể chi phí bán hàng là 28 tỷ đồng (tăng 102%) và chi phí doanh nghiệp là 49,5 tỷ đồng (tăng 312%).

Kết thúc quý I, công ty mẹ BNC đạt lãi ròng 11 tỷ đồng (gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016) và BNC cho biết, năm nay công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần là 1.948,4 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận sau thuế chỉ đặt mục tiêu 200 tỷ đồng (gần bằng 22% so với năm 2016).

Theo thống kê gần đây nhất, tính đến 31/3/2017, tổng tài sản của BNC là 9.629 tỷ đồng, có tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó 27% là tài sản ngắn hạn với 2.854 tỷ đồng và 73% là tài sản dài hạn với 7.044 tỷ đồng.

Cũng tính đến thời điểm đó, BNC đang có tổng nợ vay tài chính là 4.218 tỷ đồng, trong đó 3.146 tỷ là nợ vay dài hạn và 1.072 tỷ là nợ vay ngắn hạn.
Đến hết quý I/2017, BNC đang có vốn chủ sở hữu ở mức 3.893 tỷ đồng. Trong đó, công ty đang có 1.145 tỷ đồng là khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here