CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÔNG?

Công ty tôi đang làm việc là một công ty thuộc loại hình TNHH một thành viên do người Hàn Quốc làm chủ. Nay muốn mở thêm một chi nhánh ở tỉnh khác để mở rộng sản xuất. Cho tôi hỏi chi nhánh công ty mới thành lập có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

Đối với chi nhánh có hai hình thức hoạch toán độc lập và hoạch toán phụ thuộc. Để xác định được chi nhánh của bạn là hoạt động theo hình thức nào.

Đối với chi nhánh hoạch toán phục thuộc thì số sách kế toán sẽ hoạch toán vào công ty mẹ nên không cần kế toán trưởng.

Đối với trường hợp hoạch toán độc lập thì doanh nghiệp cần phải có kế toán; Trường hợp công ty có quy mô lớn mới cần đến kế toán trưởng.

Căn cứ pháp lý tại Khoản 1 Điều 20 Nghị Định 174/2016/NĐ – CP

“Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán

 1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.
 2. Phụ trách kế toán:
 3. a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.
 4. b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.”

Điều 2 Luật Kế Toán 2015 quy định:

“1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

 1. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
 2. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.
 3. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 5. Hộ kinh doanh, tổ hợp tác.
 6. Người làm công tác kế toán.
 7. Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.
 8. Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.
 9. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.”

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận