Chính sách đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước

0
47

Ngày 22 tháng 07 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định các chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước là chủ sở hữu.

Người lao động dư dôi từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu theo quy định và được hưởng thêm các chế độ:

  • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;
  • Trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;
  • Hỗ trợ 1 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

nghi huu

Người lao động dôi dư trên 59 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 54 tuổi đối đến dưới 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật và được hưởng thêm chế độ sau:

  • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;
  • Hỗ trợ 0,5 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 09 năm 2015.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here