Chốt mức lương tối thiểu cho người lao động, tăng 6,5% so với năm 2017

0
55

Sáng nay ngày 07/08, cuộc họp lần thứ 03 của Hội đồng tiền lương Quốc gia về đề xuất tăng tiền lương tối thiểu cho người lao động năm 2018 đã kết thúc, các bên đã đưa ra ý kiến cuối cùng và đồng ý với mức tăng lương tối thiểu vùng so với năm 2017 là tăng 6,5%. Sau khi kết thúc buổi họp, Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ tiến hành làm báo cáo trình Thủ tướng chính phủ xem xét và thực hiện ban hành Nghị định tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 trong thời gian sắp tới.

Trước đó, tại phiên họp đầu tiên diễn ra vào ngày 26/07 tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) đã đưa ra đề xuất với mức tăng lương tối thiểu vùng là 13,3%, trong khí đó thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại đưa ra đề xuất không tăng.

Cho đến phiên họp lần thứ 02 được diễ ra tại Hà Nội vào ngày 28/07, hai bên đã tranh luận gay gắt với mức đề xuất được thu hẹp lại với 3% giữa cả hai bên. Tổng LĐLĐ VN đề xuẩ mức tăng lương tối thiểu theo vùng ở mức 8% còn VCCI đề xuất chỉ tăng 5%.

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng năm vẫn được áp dụng như sau:

Vùng 1: Mức lương 3.750.000 VNĐ/tháng, được áp dụng đối với những doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1.

Vùng 2: Mức lương 3.320.000 VNĐ/tháng được áp dụng đối với những doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2.

Vùng 3: Mức lương 2.900.000 VNĐ/tháng, được áp dụng đối với những doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3.

Vùng 4: Mức lương 2.580.000 VNĐ/tháng, được áp dụng đối với những doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4.

Đối tượng được áp dụng:

Là người lao động đang làm việc theo chế độ và có hợp đồng lao động theo đúng với quy định đã được đề ra của Bộ luật lao động.

Doanh nghiệp được thành lập, thực hiện tổ chức quản lý và hoạt động theo đúng với quy định của Bộ Luật doanh nghiệp 2014.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thực hiện hành vi thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài có hoạt động kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam có thực hiện hành vi thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).