Có gần 11.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 5

0
76

Theo thông tin từ tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 05, cả nước có tới 10.954 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký là 119.200 tỷ đồng, tăng 9,3% về số thành lập doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký thành lập so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký thành lập bình quân một doanh nghiệp đạt mức 10,9 tỷ đồng, tăng 7,8%.

Có gần 11.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 5

Tính chung 05 tháng đầu năm nay, cả nước có tới 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký lên tới 485.600 tỷ đồng, tăng 12,9% về số thành lập doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký thành lập so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 23%.

Nếu tính cả 710.800 tỷ đồng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn điều lệ thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 05 tháng đầu năm 2017 là 1.196,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 13.458 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016, nâng tổng số đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 05 tháng đầu năm nay lên tới gần 64 .000 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp được thành lập mới trong 05 tháng đầu năm nay là 521.700 người, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp được thành lập mới và vốn đăng ký thành lập trong 05 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước, đó là những ngành: kinh doanh bất động sản tăng 72,8% về số thành lập doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký thành lập; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 38,9% và tăng 71,1%.

Các ngành tiếp theo có mức tăng đáng kể là ngành giáo dục và đào tạo tăng 31,3% và tăng 97,3%; y tế và các hoạt động trợ giúp xã hội tăng 27,3% và tăng 73,6%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,8% và tăng 116,9%; xây dựng tăng 12,6% và tăng 43,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,7% và tăng 40,2%…

Trong 05 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại tất cả các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tới 2.142 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 22,8%; đồng bằng sông Hồng có 15.517 doanh nghiệp, tăng 17,4%; Tây Nguyên 1.289 doanh nghiệp, tăng 17,2%; đông Nam Bộ 21.144 doanh nghiệp, tăng 11%.

Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cũng có tới 3.546 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 9,6%; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 6.896 doanh nghiệp, tăng 7,9%.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 05 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể công ty là 4.685 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 19,5%), trong đó 4.325 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,3%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể công ty, có 1.888 công ty TNHH 1 thành viên (chiếm 40,3%); 1.362 công ty TNHH 2 thành viên trở lên (chiếm 29,1%); 832 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17,7%) và 603 công ty cổ phần (chiếm 12,9%).

Tính chung số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 05 tháng đầu năm nay là 32.148 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 12.884 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,4% và 19.264 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể công ty, tăng 8,3%.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here