Có gần 96.000 doanh nghiệp đang nợ thuế với số tiền lên tới hơn 2 tỷ USD

0
33

Tổng chi cục Thuế quốc gia đã thống kê được danh sách các doanh nghiệp (DN) có số nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên là gần 96.000 doanh nghiệp, tổng giá trị của những khoản nợ này lên tới gần 49.400 tỷ đồng. Trong đó, phân nửa số những DN nợ thuế nằm tại TP.Hà Nội và TP.HCM.

Tổng chi cục Thuế đã công bố danh sách những địa phương có các doanh nghiệp còn nợ thuế để đơn vị thuế trực thuộc địa phương đó đôn đốc và cưỡng chế. Danh sách này đã được gửi tới chi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bản danh sách bao gồm tất cả các DN có nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên trên địa bàn quản lý tại thời điểm 30/04/2017. Số tiền nợ thuế được tiến hành đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế của một DN không bao gồm các khoản sau: Tiền thuế nợ thực hiện đôn đốc đã nộp cho ngân sách Nhà nước nhưng đang chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ khó thu, nợ đang trong thời gian khiếu nại, khiếu kiện.

Có gần 96.000 doanh nghiệp đang nợ thuế với số tiền lên tới hơn 2 tỷ USD

Theo đó, hiện có tới gần 96.000 DN bị liệt kê vào trong danh sách các DN nợ thuế nói trên, tổng giá trị của các khoản nợ thuế này lên tới gần 49.400 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là các DN có nợ trên 90 ngày (hơn 83.200 DN).

Những DN nợ thuế chủ yếu tập trung tại 16 địa phương có số thu điều tiết về ngân sách Trung ương với khoảng gần 68.800 DN, tổng số nợ thuế xấp xỉ 37.300 tỷ đồng. Còn lại hơn 27.000 DN nợ thuế với tổng số nợ trên 12.100 tỷ đồng, đóng tại 47 địa phương không có số thu điều tiết về ngân sách Trung ương.

Một điểm đáng lưu ý ở đây là số lượng các DN nợ thuế và có số thuế nợ lớn hầu hết đều là những khu vực trung tâm về kinh tế, có nhiều khu công nghiệp trên cả nước. Có thể kể đến như: TP.HCM có gần 26.000 DN với số nợ hơn 9.400 tỷ đồng tiền thuế; Hà Nội có trên 18.800 DN với số nợ thuế gần 15.400 tỷ đồng; Bình Dương có trên 4.100 DN với số nợ thuế gần 2.100 tỷ đồng, Quảng Ninh có gần 1.700 DN nợ thuế hơn 933 tỷ đồng; Vĩnh Phúc có hơn 1.600 DN nợ thuế trên 1.600 tỷ đồng; Hải Phòng có hơn 2.300 DN nợ thuế gần 1.600 tỷ đồng, Đồng Nai có gần 3.000 DN số nợ thuế trên 976 tỷ đồng…

Từ thực trang trên, Tổng cục Thuế nhà nước yêu cầu lãnh đạo các cục thuế địa phương tiến hành thực hiện rà soát, đối chiếu tiền nợ thuế đối với từng DN và áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ và công khai thông tin.

Cụ thể, với DN nợ thuế từ 01-30 ngày, lãnh đạo ngành thuế đề nghị cục thuế địa phương gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử thông báo với chủ DN hoặc người đại diện theo pháp luật về khoản tiền nợ thuế.

Với những DN nợ thuế từ 31 ngày trở lên, các đơn vị thuế được yêu cầu ban hành thông báo tiền nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi tới người nộp thuế. Đồng thời, cục thuế địa phương cũng sẽ thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ các tài khoản và phong tỏa tài khoản của DN đó với các đơn vị có nợ thuế từ 91-120 ngày.

Bên cạnh đó, với những DN có nợ thuế từ ngày 121 trở đi, đã ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhưng quá 30 ngày, DN vẫn chưa nộp hoặc nộp không đủ, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here