Có nhiều người đại diện theo pháp luật trong một công ty

1

Căn cứ vào Luật Doanh  nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015  Công ty TNHH, Công ty cổ Giam doc cong typhần có nhiều người đại diện theo pháp luật. Sơ lượng, quyền hạn được doanh nghiệp thể hiện cụ thể trong điều lệ của công ty. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp 2014. Trao quyền chủ động quản trị về cho Doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chủ động trong việc điều phối nhân sự. Khắc phục được một số trường hợp “không có lối thoát”như trước đây như: Việc người đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty đột ngột qua đời,việc người đại diện thao túng công ty gây khó khăn cho các thành viên khác.

Quy định mới tạo bước ngoặt cho các doanh nghiệp, thông thoáng về hành lang pháp lý là điều kiện căn bản giúp doanh nghiệp kinh doanh. Không còn tình trạng “Một người một dấu” khi người này đi công tác,đi xa không có mặt tại công ty mọi giấy tờ hồ sơ cần ký gấp gần như là “để đó chờ sếp về giải quyết” nhiều cơ hội kinh doanh.

Có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn!

Có nhiều người đại diện theo pháp luật trong một công ty
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?