CƠ SỞ SẢN XUẤT YẾN SÀO CẦN GIẤY PHÉP GÌ ĐỂ HOẠT ĐỘNG ?

Đối với cơ sở sản xuất sản phẩm yến sào cần phải trải qua một số bước cấp phép mới được đi vào hoạt động. Bản thân sản phẩm yến sào là sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cụ thể:

1.Có tư cách pháp lý:

  • Cá nhân sản xuất sản phẩm yến sào cần phải có tư cách pháp lý. Có thể thực hiện việc thành lập hộ kinh doanh hoặc công ty. Điều kiện để có được giấy phép kinh doanh được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Doanh nghiệp sản xuất tại địa chỉ đăng ký kinh doanh thì không có vấn đề gì phát sinh; Tuy nhiên, xưởng sản xuất không nằm ở địa chỉ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải thành lập chi nhánh tại điểm điểm xưởng sản xuất và xin cấp phép cho xưởng, cho sản phẩm lấy địa chỉ ở đó.

2.Xin cấp phép cho xưởng sản xuất sản phẩm Yến sào:

  • Đối với cơ sở sản xuất sản phẩm yến sào thì cần phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
  • Căn cứ vào số thứ tự 3, Mục XVII Phụ lục III ban thành kèm theo Nghị định 15/2018/ NĐ – CP hướng dẫn thi hành Luật An Toàn thực phẩm. Sản phẩm tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ giao cho Chi cục Nông lâm thủy hải sản trực tiếp thẩm định cấp phép.

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT.

+ Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ cở theo Phụ lục VI của Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT.

+ Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của nhân viên và của chủ cơ sở.

+ Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực 6 tháng đối với nhân viên và chủ cơ sở.

3. Xây dựng hồ sơ tự công bố cho sản phẩm yến sào:

  • Đối với sản phẩm yến thông thường không thuộc trường hợp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Doanh nghiệp xây dựng hồ sơ tự công bố và nộp cho chi cục nông lầm thủy hải sản tại nơi doanh nghiệp có trự sở chính. Hồ sơ gồm có:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bản tự công bố sản phẩm: Xây dựng theo mẫu đã quy định.

+ Kiểm nghiệm sản phẩm đủ các chỉ tiêu của sản phẩm Yến và còn hiệu lực 12 tháng kể từ ngày kiểm.

+ Nhãn sản phẩm.

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Như vậy đối với một sản phẩm thực phẩm để sản xuất và lưu hành hợp pháp ra thị trường. Doanh nghiệp cần phải tuân thủ đủ các bước theo quy định.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0978 635 623!

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận