CÔNG TY TÀI CHÍNH CÓ BUỘC PHẢI CÓ QUỸ DỰ TRỮ BẮT BUỘC TẠI NGÂN HÀNG KHÔNG?

Công ty tài chính có yêu cầu bắt buộc có quỹ dự trữ bắt buộc như các ngân hàng thương mại khác không?

Căn cứ vào Luật tổ chức tín dụng năm 2010 Và tại Điều 1 Thông tư 30/2019/TT-NHNN và Điều 2 Thông tư 30/2019/TT-NHNN .

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc xác định, duy trì và thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, trừ tổ chức tín dụng quy định tại Điều 3 Thông tư này.”

Như vậy, Công ty tài chính vẫn phải thực hiện dự trữ bắt buộc như các ngân hàng thương mại khác. Trừ những trường hợp sau: Được kiểm soát đặc biệt; Chưa khai trương hoạt động; Được chấp thuận giải thể hoặc có quyết định mở thủ tục phá sản hoặc có quyết định thu hồi Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

 

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận