CÔNG TY TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN NHỮNG HOẠT ĐỘNG GÌ?

Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Đây là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định. Trừ hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng

Công ty tài chính được thực hiện những hoạt động gì?

 • Nhận tiền gửi của các tổ chức.
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để hủy động vốn của tổ chức.
 • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Cho vay bao gồm cả vay trả góp, vay tiêu dùng.
 • Bảo lãnh ngân hàng.
 • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá trị.
 • Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
 • Chính phủ quy định cụ thể điều kiện để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 1 Điều này.

Các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính.

 • Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép; ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng. Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân và ủy thác vốn cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của pháp luật.
 • Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
 • Bảo lãnh phát hành trái phiếu của chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ khác.
 • Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối từ ngân hàng.
 • Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm.
 • Cung ứng các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư.
 • Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể!

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận