CÔNG TY TÀI CHÍNH ONLINE CÓ ĐƯỢC GỌI CHO NGƯỜI THÂN ĐÒI NỢ KHÔNG?

Bạn tôi có vay nặng lãi qua áp nay đến kỳ trả không có khả năng thanh toán. Tôi liên tục nhận được các cuộc gọi làm phiền. Tôi đã trao đổi rất nhiều lần là không có liên quan đến khoản nợ và còn lâu không liên hệ với bạn tôi. Nhiều cuộc gọi bằng các số khác nhau khiến điện thoại của tôi luôn trong tình trạng bận. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của tôi. Công ty tư vấn giúp tôi cách thức để tôi xử lý vấn đề này?

Căn cứ vào  Điều 7 Thông tư 43/2016/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN):

“Điều 7. Quy định nội bộ

  1. Căn cứ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, công ty tài chính ban hành quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng, quản lý tiền vay phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty tài chính (sau đây gọi là quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng).
  2. Quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống và phải có các nội dung cụ thể sau đây:

đ) Biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng, quy định của pháp luật và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa 05 (năm) lần/01 (một) ngày, hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 (bảy) giờ đến 21 (hai mươi mốt) giờ; không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật.

…”

Do đó, Bạn của bạn vay tiền online thì công ty tài chính không được quyền liên hệ với bạn. Nếu thực sự thấy phiền và gây ảnh hưởng đến cuộc sống , công việc của bạn. Bạn có thể yêu cầu công an vào cuộc xác minh làm rõ.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận