Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

0
69

Theo Khoản 2, Điều 17, Nghị định 08/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2015, Chính phủ quy định Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng trong toàn quốc.

Theo đó, ngày 01 tháng 07 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để:

  • Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ;
  • Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Thông tư 103/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2015.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here