Điểm mới cơ bản của Luật Doanh Nghiệp năm 2014

0
18

Một trong những điểm được công chúng quan tâm hiện nay đó là việc Luật Doanh Nghiệp Năm 2014 có hiệu lực có những thay đổi gì so với Luật Doanh Nghiệp 2005. Những thay đổi đó có tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động hay không?

luat-doanh-nghiep-2014_1

Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực thủ tục hành chính được cải thiện, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Cụ thể:

1. Công an không thực hiện việc quản lý con dấu của doanh nghiệp:

Đối với dấu tròn của công ty công an không trực tiếp quản lý mà giao quyền tự quyết về cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự mình quyết định về mẫu dấu (đảm bảo hai nội dung: tên công ty, mã số thuế), số lượng dấu, có thể tự mình khắc dấu của công ty. Sau khi thực hiện khắc dấu doanh nghiệp chỉ phải đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư về mẫu dấu mà doanh nghiệp sử dụng.

2. Quy định cụ thể những lĩnh vực nhà nước được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp:

– Lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội.

– Lĩnh vực  trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh.

– Lĩnh vực hoạt động độc tự nhiên.

– Lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành và nền kinh tế.

3. Việc xử lý nợ khi chuyển đổi Doanh Nghiệp 100 % vốn nhà nước:

4. Hướng dẫn cách thức lập báo cáo tài chính:

5. Việc điều chỉnh cổ phần vượt giới hạn.

Có thắc mắc gì Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được hổ trợ!

Điểm mới cơ bản của Luật Doanh Nghiệp năm 2014
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận