Điều kiện để đầu tư thực hiện dự án trong khu công nghệ cao

0
626
Điều kiện để đầu tư thực hiện dự án trong khu công nghệ cao
Điều kiện để đầu tư thực hiện dự án trong khu công nghệ cao

Khu công nghệ cao được xác định là khu kinh tế, kỹ thuật đa chức năng, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính Phủ quyết định thành lập, để phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao, thành lập doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.

Điều kiện để đầu tư thực hiện dự án trong khu công nghệ cao
Điều kiện để đầu tư thực hiện dự án trong khu công nghệ cao

Theo quy định của Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn thì hành thì không phải trong trường nào và dự án đầu tư nào cũng được thực hiện trong khu công nghệ cao. Vậy dự án như thế nào sẽ đáp ứng đủ điều kiện để đầu tư thực hiện dự án trong khu công nghệ cao.

>> Hiện nay, theo quy định của Luật công nghệ cao thì chỉ có một số các lĩnh vực được ưu tiên đầu từ phát triển trong khu công nghệ cao như:

  • Lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Lĩnh vực công nghệ sinh học
  • Lĩnh vực công nghệ tự động hóa
  • Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới

Căn cứ vào tình hình phát triển của đất nước, an ninh quốc phòng thì Chính phủ sẽ có quy định cụ thể về danh mục ngành nghề, lĩnh vực được ưu tiên đầu tư vào khu công nghệ cao. Trong đó phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới, phát huy được lợi thế của đất nước, có tỉnh khả thi, góp phần hiện đại hóa các ngành sản xuất, dịch vụ hiện có, mang lại hiệu quả lớn đối với sự phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Danh mục ngành nghề kinh doanh được đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao hiện nay được quy định cụ thể tại Quyết định 66/2014/QĐ-TTg và mới được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 13/2017/QĐ-TTg.

>> Ngoài ra Thủ tướng Chính Phủ cũng ban hành một danh mục sản phẩm được khuyến khích phát triển trong khu công nghệ cao. Các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển từ danh mục ngành nghề công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và đáp ứng được các điều kiện như sau:

  • Có tỷ trọng giá trị gia tăng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm
  • Có tính cạnh tranh cao và hiệu quả kinh tế lớn
  • Có khả năng xuất khẩu hoặc thay thế được các sản phẩm mình đang phải nhập khẩu về
  • Góp phần nâng cao khả năng ứng dụng khoa học và công nghệ trong nước

Hiện nay có khoảng 114 sản phẩm công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển, được quy định cụ thể trong quyết định 66/2014/QĐ-TTg.

>> Bên cạnh đó để được đầu tư vào khu công nghệ cao thì dự án của nhà đầu tư phải đảm bảo có sử dụng tổng số lao động có bằng đại học trở lên trực tiếp tham gia nghiên cứu – phát triển của dự án phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động của dự án.

Dây chuyền công nghệ sử dụng của dự án phải đảm bảo đạt trình độ tiên tiến trở lên, được sản xuất trên dây truyền được chuyên môn hóa và tổ chức theo phương pháp tự động hóa, trong đó phải có ít nhất 1/3 số lượng thiết bị tự động được điều khiển theo chương trình.

Cuối cùng là dự án đầu tư trong khu công nghệ cao phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của Luật môi trường Việt Nam. Các dự án đạt được các tiêu chuẩn môi trưởng quốc tế như ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Trên đây là một số các điều kiện cơ bản để dự án của nhà đầu tư được thực hiện trong khu công nghiệp cao. Để biết dự án của mình có được thực hiện trong khu công nghiệp cao hay không, các bạn có thể tra cứu tại danh mục ngành nghề và sản phẩm khuyến khích thực hiện trong khu công nghệ. Nếu cần tìm hiểu thêm, liên hệ tới công ty Luật Việt Tín theo địa chỉ sau:

Hotline: 0945 292 808 – 0978 635 623
Tư vấn 1: (024)320.50.777 – (024)320.60.777
Tư vấn 2: (024)320.70.777 – (024)320.10.777
Email: luatviettin@gmail.com