Điều kiện để doanh nghiệp được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ cao

0
36

Doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng được điều kiện Quy định tại Điều 75 của Luật Đầu tư. Cụ thể:

1. Tổng chi cho nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng nămDoanh nghiep cong nghe cao đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1 %. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300  người  tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%.

2. Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70 % trong tổng số doanh thu thuần hàng năm.

3. Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 5 % . Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5 % nhưng không dưới 15 người.

Như vậy điều kiện cơ bản để một doanh nghiệp đạt doanh nghiệp công nghệ cao đó là việc đáp ứng điều kiện về sản phẩm, điều kiện về nguồn nhân lực.

Có thắc mắc gì Quý khách hàng vui lòng liên hệ lại để đươc tư vấn!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here