Điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị

0
214

Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định rằng, một trong các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị phải là” người có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trong trường hợp mà trong điều lệ của công ty có quy định khác”. Điều này có nghĩa là, một người mà “không có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty” vẫn có thể trở thành thành viên Hội đồng quản trị nếu như Điều lệ của công ty đó cho phép, nhất là đối với những cổ đông lớn của công ty đó.

Điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị

Tuy nhiên, nếu Điều lệ của công ty mà được chép nguyên văn như quy định này, mà không mở không bổ xung và mở rộng thêm điều kiện khác, cùng với việc loại trừ quy định yêu cầu người “có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty”, thì kể cả người đó có là cổ đông sở hữu tới 99% cổ phần công ty cũng sẽ không đủ điều kiện để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Trong Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định “thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác”. Như vậy, có thể hiểu một người có thể là thành viên hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiều công ty khác nhau. Tuy nhiên, là trừ trường hợp bị hạn chế như trong quy định của Luật quản lý tín dụng năm 2010, thành việc của Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng không được phép làm quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp hai công ty tín dụng đó có quan hệ là công ty mẹ và công ty con.

Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng cũng không được phép đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của 5 công ty khác, trừ trường hợp mà là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng một tập đoàn hoặc các công ty được hoạt động theo nhóm công ty bao gồm: công ty mẹ – công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, được quy định rõ tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC.

Điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị
1 (20%) 1 vote

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here