Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở

0
94

Luật nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 quy định các điều kiện để cá nhân, tổ chức được công nhận quyền sở hữu nhà ở trên lãnh thổ Việt Nam.

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật nhà ở 2014.

dieu kien so huu nha

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau:

  • Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản; mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;
  • Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức như sau:
    • Đầu tư, xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của pháp luật
    • Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khi vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here