Điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế chuyển giao theo quyết định bắt buộc

0
50

Điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế chuyển giao theo quyết định bắt buộc bao gồm những điều kiện sau:

1. Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

a) Quyền sử dụng được chuyển giao thuộc dạng không độc quyền;

b) Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

c) Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;

>> Đăng ký sáng chế
>> Thủ tục đăng ký sáng chế

Điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế chuyển giao theo quyết định bắt buộc
Điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế

d) Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế một khoản tiền đền bù thoả đáng tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

Giá đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế bị chuyển giao theo quyết định bắt buộc được xác định theo giá trị kinh tế của quyền sử dụng được chuyển giao, trên cơ sở xem xét các yếu tố sau đây:

  • Giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng;
  • Kinh phí đầu tư để tạo ra sáng chế, trong đó phải xem xét đến phần kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có);
  • Lợi nhuận thu được do sử dụng sáng chế;
  • Thời gian hiệu lực còn lại của văn bằng bảo hộ; Mức độ cần thiết của việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế;
  • Các yếu tố khác trực tiếp quyết định giá trị kinh tế của quyền sử dụng được chuyển giao.
  • Giá đền bù không vượt quá 5% giá bán tịnh của sản phẩm được sản xuất theo sáng chế, với điều kiện bảo đảm những nguyên tắc nêu trên.
  • Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế có thể thành lập hội đồng định giá hoặc trưng cầu giám định để xác định giá đền bù .

2. Ngoài các điều kiện nêu trên, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế cơ bản cũng được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phụ thuộc với những điều kiện hợp lý;

b) Người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản không được chuyển nhượng quyền đó, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với toàn bộ quyền đối với sáng chế phụ thuộc.

Nếu băn khoăn về đăng ký sở hữu trí tuệ, xin vui lòng liên lạc với Luật Việt Tín, chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ quý vị thực hiện thủ tục này.

Hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất theo địa chỉ:
Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here