Doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào thị trường nội địa

0
352

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại khu chế xuất hoặc là doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ những sản phẩm chế xuất và hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế do vậy việc bán sản phẩm vào thị trường nội địa không nhà nước được khuyến khích.

Theo Nghị định Chính phủ số 29/2008/NĐ-CP ban hành ngày 14/03/2008, thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa những khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với những khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ những khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu.

Doanh-nghiep-che-xuat-ban-hang-vao-thi-truong-noi-dia
Doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào thị trường nội địa

Theo Điều 15 Nghị định Chính phủ số 108/2006, Doanh nghiệp chế xuất được bán các sản phẩm, hàng hóa vào thị trường nội địa là những loại hàng hóa sau:

a) Sản phẩm do chính doanh nghiệp chế xuất, sản xuất và không thuộc diện cấm nhập khẩu;

b) Sản phẩm do chính doanh nghiệp chế xuất, sản xuất mà thị trường nội địa có nhu cầu;

c) Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc thuộc diện được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại và pháp luật có liên quan.

Theo Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại, hàng hóa được các doanh nghiệp chế xuất mua hoặc bán với thị trường nội địa phải không thuộc các Danh mục hàng hóa bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.

>>> Xem thêm: Làm sao để thành lập được công ty điều bạn cần biết

>>> Xem thêm: Làm sao để xin giấy phép kinh doanh

Hàng hóa được quản lý theo giấy phép hoặc quản lý chuyên ngành phải được Bộ Thương mại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thông qua bằng văn bản mới có quyền được mua hoặc bán vào thị trường nội địa.

Doanh nghiệp chế xuất phải trực tiếp làm những thủ tục xuất, nhập khẩu tại cơ quan hải quan, không phải làm thủ tục phê duyệt kế hoạch nhập khẩu tại Ban quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu thương mại. Việc nhượng bán phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất phải được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý môi trường.

5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here