Doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp được giảm tới 70% tiến sử dụng đất

0
77

Những doanh nghiệp có dự án đầu tư và phát triển nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư sẽ được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở cho người lao động (bao gồm cả đất trồng cây xanh phục vụ lợi ích công cộng) theo quy định tại Điều số 55 của Luật đất đai năm 2013 thì sẽ được miễn giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó.

Đây chính là đề xuất được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại buổi dự thảo Nghị định ban hành chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và phát triển khối nông nghiệp, nông thôn.

Trong dự thảo có nêu rõ về các chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất. Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư sẽ được ưu đãi miễn nộp tiền phí sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để thực hiện dự án theo quy định của Nghị định này.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư sẽ được giảm tới 70% tiền phí sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để thực hiện dự án theo đúng với quy định của Nghị định này.

Doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp được giảm tới 70% tiến sử dụng đất

Về việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước, dự thảo đề xuất, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư sẽ được miễn tiền phí thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư nông nghiệp ưu đãi đầu tư được miễn tiền phí thuê đất, thuê mặt nước trong vòng 15 năm bắt đầu tính từ ngày dự án hoàn thành và đi vào hoạt động và được tiếp tục giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong vòng 07 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án đầu tư nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án đầu tư nông nghiệp khuyến khích đầu tư sẽ được miễn tiền phí thuê đất đối với số diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà ở cho người lao động, công nhân, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất sử dụng để xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông…) trong thời gian thực hiện dự án và được miễn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với số diện tích đất chuyển đổi này.

Theo dự thảo, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ kinh phí mua các bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua các kết quả nghiên cứu khoa học về phát triển công nghệ hoặc tiến hành thực hiện thí nghiệm các đề tài nghiên cứu; nhằm tạo ra những sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, thuê chuyên gia; mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng/đề tài/bản quyền/thuê chuyên gia, cụ thể như sau: 90% kinh phí đối với các dự án đầu tư nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; 80% kinh phí đối với những dự án đầu tư nông nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư nông nghiệp khuyến khích đầu tư.

Điều kiện hỗ trợ là các doanh nghiệp có doanh thu năm trước tối thiểu bằng 10 lần so với mức hỗ trợ (không được áp dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo); doanh nghiệp hợp đồng đặt hàng với các nhà khoa học đã và đang công tác tại các trường, viện nghiên cứu để thực hiện đề tài.

Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đầu tư tiến hành thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, áp dụng các công nghệ mới, với mức hỗ trợ không vượt quá 05 tỷ đồng/dự án, cụ thể như sau: 70% kinh phí đối với các dự án đầu tư nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; 50% kinh phí đối với những dự án đầu tư nông nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư nông nghiệp khuyến khích đầu tư.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô được nhận mức hỗ trợ là 80% kinh phí đầu tư nhưng không quá mức 05 tỷ đồng/dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét và lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.