DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP CHI NHÁNH KHÔNG?

Công ty kinh doanh ngành nghề kiểm toán nước ngoài có được phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam hay không? Điều kiện và thủ tục thành lập như nào công ty tư vấn giúp mình.

1.Công ty nước ngoài hoạt động kiểm toán có được thành lập chi nhánh tại Việt Nam hay không?

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 Luật kiểm toán độc lập năm 2011“Điều 20. Các loại doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

 • Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.
 1. Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì không được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi.”
 • Căn cứ vào quy định nêu trên thì doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán được phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

2.Hồ sơ thành lập chi nhánh kiểm toán của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

 •  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục II).
 • Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài (hoặc văn bản tương đương) theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính.
 • Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài.
 • Văn bản của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.
 • Quyết định của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) chi nhánh.
 • Văn bản xác nhận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập khác về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký).
 •  Tài liệu chứng minh về việc doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cấp vốn cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp lập hồ sơ thành 02 bản một bản lưu nội bộ và 01 bản nộp Bộ tài chính để xin cấp phép.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể !

 

 

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận