Doanh nghiệp viễn thông đề xuất bỏ phí viễn thông công ích dịch vụ internet

0
45

Sáng qua 31/7, trong Diễn đàn Kinh tế tư nhân lần thứ 2 năm 2017 các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông tiếp tục kiến nghị cần bỏ phí viễn thông công ích của dịch vụ internet nhằm giảm gánh nặng phí cho doanh nghiệp, tạo nền tảng cho nền kinh tế số phát triển. Tổng giám đốc FPT-ông Bùi Quang Ngọc chia sẻ trong Diễn đàn rằng thuế dịch vụ viễn thông công ích mà doanh nghiệp Viễn thông  phải đóng là phí đóng quỹ viễn thông công ích: 1,5% doanh thu; phí thương quyền: 0,5% doanh thu. Tính ra, doanh nghiệp phải chịu đóng hai loại phí trong khi hai loại phí này gần giống nhau.

Ông Ngọc cho biết, trong bối cảnh kinh tế số đang chuyển đổi sang cáp quang cần nhiều vốn đầu tư, cạnh tranh quyết liệt thì doanh thu của dịch vụ internet được coi là xương sống của kinh tế số. Tuy nhiên, nhà nước lại yêu cầu đóng các loại phí thay vì hỗ trợ doanh nghiệp nên các doanh nghiệp viễn thông đề xuất chỉ thu phí thương quyền, bỏ doanh thu internet khỏi phần phải đóng góp trên doanh thu. Ngoài ra, trong Nghị Quyết 36a về Chính phủ điện tử, Bộ Thông tin truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp lớn vốn nhà nước tiến hành, tuy nhiên trên thực tế làm về dịch vụ công nghệ thông tin chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân làm. Vì thế các doanh nghiệp viễn thông đề nghị sửa Nghị quyết này theo tinh thần bình đẳng tiếp cận dự án cho các doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp viễn thông đề xuất bỏ phí viễn thông công ích dịch vụ internet

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC-ông Nguyễn Trung Chính đồng quan điểm với Tổng giám đốc FPT, ông Chính đề xuất bỏ phí viễn thông công ích với dịch vụ internet nhằm giảm bớt chi phí, tránh các loại phí trùng lặp. Ông lý giải các doanh nghiệp viễn thông không đề xuất bỏ quỹ viễn thông công ích mà chỉ đề xuất bỏ phần doanh thu của internet. Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông  Nguyễn Thanh Hưng đã trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp viễn thông. Ông nhấn mạnh việc xây dựng, duy trì quỹ viễn thông công ích là một trong số các chính sách cơ bản để việc tiếp cận dịch vụ viễn thông vùng sâu vùng xa thành công.

Hiện Bộ cũng đã gảm mức phí xuống từ 3% xuống còn 1,5% cho các doanh nghiệp. Ông Hưng cho biết, hiện nay trên cơ sở kiến nghị Bộ sẽ xem xét giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp viễn thông bằng việc đang tiến hành sửa đổi, xin cho phép điều chỉnh tỷ lệ thu từ 1,5% xuống 0,7%. Tuy nhiên sẽ không bỏ thu phí viễn thông công ích vì cần có quỹ để thực hiện các chương trình công ích cho vùng sau vùng xa. Các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định pháp luật, có trách nhiệm với các mục tiêu công ích.

Còn về vấn đề các doanh nghiệp viễn thông kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 36a, theo Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông  Nguyễn Thanh Hưng cho rằng qua một thời gian thực hiện Nghị quyết 36a đã có nhiều thành tựu. Tuy nhiên Bộ rất sẵn sàng trao đổi với doanh nghiệp để giải quyết các tồn tại hạn chế trong Nghị quyết này, tinh thần than gia này của các doanh nghiệp tư nhân sẽ được đưa vào việc sửa đổi Nghị quyết 36a trong thời gian sắp tới.