Doanh nghiệp xã hội

0
72

Doanh nghiệp xã hội là một loại doanh nghiệp đã xuất hiện từ khá lâu. Tuy nhiên, doanh nghiệp xã hội lần đầu tiên được pháp luật ghi nhận sự tồn tại và hoạt động là trong Luật doanh nghiệp năm 2014.

Theo Luật doanh nghiệp 2014, Tiêu chí xác định doanh nghiệp xã hội bao gồm: được đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014; có mục tiêu hoạt động là nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và vì lợi ích cộng đồng; sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hàng năm  của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Doanh nghiệp thông thường muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, lợi ích cộng đồng của mình thì đều phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

nguoi dai dien theo phap luat

Doanh nghiệp xã hội được hưởng nhiều ưu đãi từ pháp luật:

  • Chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, hỗ trợ và tạo sự thuận lợi trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật.
  • Được huy động và nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp khác, tổ chức Việt Nam và nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp xã hội không được sử dụng các khoản tài trợ cho mục đích khác.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam phát triển không bền vững, để lại nhiều hậu quả cho môi trường và xã hội, doanh nghiệp xã hội càng trở nên hữu ích.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here