Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

Luật Nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 quy định các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội bao gồm:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

 

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình phải đáp ứng đúng các điều kiện cụ thể được quy định tại Luật nhà ở 2014 thì mới được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận