Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

Những ảnh hưởng Covid 19 đến nền kinh tế chưa thể thống kế được đầy đủ. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty như một lựa chọn “bất đắc dĩ”. Tuy nhiên đó là giải pháp theo quy định để hạn chế những hậu quả cho doanh nghiệp. Luật Việt Tín xin chia sẻ các thông tin liên quan tới giải thể hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty. Hy vọng được hợp tác với quý vị.

Ảnh minh họa: Virus Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp
Ảnh minh họa: Virus Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp

Vấn đề chấm dứt hoạt động chi nhánh và cơ sở pháp lý

Xin lưu ý các bạn: Theo Nghị định102/2010/NĐ-CP thay thế cho Nghị định139/2007/NĐ-CP;

Cơ sở pháp lý: Nghị định43/2010/NĐ-CP và Thông tư 14/2010 thì không có ” Quyết định giải thể chi nhánh” mà chỉ có “Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh/ Văn phòng đại diện”.

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh

1. Thông báo về việc chấm dứt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện (VPĐD) (MẪU THAM KHẢO GT4)

2. Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)

5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.

8. Ba số báo trung ương hoặc địa phương liên tiếp về việc đăng thông báo giải thể.

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói giá rẻ tại Hà Nội
Dịch vụ giải thể công ty trọn gói giá rẻ tại Hà Nội

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

a) Quyết định của Hội đồng quản trị công ty về chấm dứt hoạt động chi nhánh;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

d) Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh;

đ) Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;

e) Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;

3. Người đại diện theo pháp luật của công ty và Giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh.

4. Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

5. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác.

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

     TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………………………………………………

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh sau:

1. Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….

Mã số chi nhánh hoặc mã số thuế chi nhánh: …..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện): ………………………………..

2. Địa chỉ chi nhánh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………… Fax: …………………………………

Email: ……………………………………………………….. Website: …………………………..

Doanh nghiệp cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty

 

TÊN DOANH NGHIỆP                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……………/QĐ                                                   Độc Lập  – Tư Do – Hạnh Phúc

—————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày………… tháng……… năm………..

CHỦ SỞ HỮU
(hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

(V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh)

– Căn cứ Điều 157 và Điều  158 của Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006.

– Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh ………………………………………………………………………………

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…………ngày cấp…… ……nơi cấp ……………

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Doanh nghiệp …………… chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

CHỦ SỞ HỮU (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY

HOẶC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                      (Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

– Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Các chủ nợ

– Người lao động

– Cơ quan Thuế

– Lưu

DỊCH VỤ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI LUẬT VIỆT TÍN

Có một lý do nào đó bạn cần phải giải thể chi nhánh công ty – Việt Tín chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới doanh nghiệp trong đó có dịch vụ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí !

Tư vấn chấm dứt hoạt động chi nhánh

 Nếu bạn vướng mắc trong thủ tục hồ sơ có thể liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận