Giảm chi phí cho doanh nghiệp

Mặc dù các khoản thu ngân sách trong 06 tháng đầu năm mới chỉ đạt mức 46,5% so với dự toán, nhưng lại tăng gần 14% so cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với cùng kỳ năm 2016 thì các khoản thu ngân sách của năm nay được xem là khả qua hơn vì năm 2016, trong 06 tháng đầu năm các khoản thu ngân sách cũng chỉ đạt 47% so với dự toán, nhưng chỉ tăng 6,1%. Đáng lưu ý, thu ngân sách từ nội địa năm nay tăng trưởng đạt 12,4%, sau khi trừ đi khoản thu từ tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết, thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ bán vốn cổ phần có sở hữu nhà nước, tức là những khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế trong 06 tháng đầu năm đã đạt 45,5% so với dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Thông thường, thì trong 06 tháng đầu năm số doanh thu bao giờ cũng đạt mức dưới 50% so với dự toán, do đặc tính của nền kinh tế nước ta là tập trung đầu tư, kinh doanh, sản xuẩ và tiêu dùng vào những tháng cuối năm. Vì vậy, với mức thu ngân sách đã đạt được, chính phủ tin rằng, năm nay sẽ vượt được mức dự toán từ  5-8%, nhưng từ nay đến cuối năm, toàn ngành tài chính của chúng ta vẫn phải tập trung cao độ, bởi trên thực tế, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa hết khó khăn.

Giảm chi phí cho doanh nghiệp

Trong nhiều năm trở lại đây, trong khi ngân sách từ các địa phương tăng thu thì ngân sách từ trung ương lại bị hụt thu. Tình trạng này liệu có diễn ra vào năm nay không?

Tại Kỳ họp Quốc hội thứ hai, bộ tài chính đã có báo cáo, dự kiến mức doanh thu của ngân sách trung ương đã hụt thu 8.000 – 12.000 tỷ đồng, nhưng cuối cùng chỉ hụt thu khoảng 321 tỷ đồng; nhưng ngân sách địa phương dự kiến vượt thu 36.000 tỷ đồng, cuối cùng đã vượt thu 82.3900 tỷ đồng.

Còn trong 06 tháng đầu năm nay, trong khi mức thu từ nguồn ngân sách trung ương mới chỉ hoàn thành 41,5% so với dự toán thì mức doanh thu ngân sách của các địa phương đã hoàn thành 54% so với dự toán. Bài học, kinh nghiệm quản lý thu ngân sách năm 2016 đã và đang được Bộ tài chính thực hiện trong năm nay cũng như các năm tiếp theo với mục tiêu đặt ra là cố gắng không để ngân sách trung ương hụt thu.

Vậy đó là những kinh nghiệm, bài học gì?

Đó là thực hiện tốt và đồng bộ hóa các giải pháp chống thất thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá, chống nợ đọng. Với giải pháp này, năm 2016, cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra được gần 84.500 doanh nghiệp, qua đó xử lý các sai phạm tăng thu cho ngân sách nhà nước gần 17.200 tỷ đồng, tăng gần 39% so với năm 2015; đôn đốc, cưỡng chế thu được 42.500 tỷ đồng tiền nợ thuế, tăng 13,2% so với năm 2015, đưa số dư nợ thuế tại thời điểm ngày 31/12/2016 xuống còn 74.100 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2015.

Dư địa tăng thu nguồn ngân sách nhà nước qua thanh tra, kiểm tra chống các trường hợp gian lận thuế, trốn thuế, chuyển giá, nợ đọng thuế còn rất lớn. Bộ tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra này trong năm nay cũng như các năm tiếp theo để đảm bảo cân đối được nguồn thu ngân sách nhà nước, trong đó có ngân sách trung ương.

Từ nay cho đến cuối năm, Thanh tra tài chính và các đơn vị thanh tra thuộc Bộ Tài chính sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; tài chính doanh nghiệp; các nguồn kinh phí tại đơn vị hành chính, sự nghiệp; quản lý giá, thuế… Một mặt sẽ làm trong sạch môi trường kinh doanh, đầu tư, mặt khác góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước tránh thất thoát, nợ đọng thuế.

Về lâu dài chúng ta cần phải có các giải pháp căn cơ để bảo đảm cân đối được nguồn thu từ ngân sách nhà nước chứ không chỉ trông chờ vào các cuộc thanh tra, kiểm tra?

Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ, Quốc hội Luật Thuế bảo vệ môi trường sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung thêm 05 luật thuế; Luật Thuế tài sản. Đây sẽ là một trong những giải pháp rất quan trọng để tái cơ cấu lại nguồn ngân sách nhà nước trong điều kiện giá dầu giao dịch ở mức thấp; hội nhập, mở cửa phải cắt giảm thuế quan và các khoản thu từ hoạt động xuất – nhập khẩu.

Đổi mới những phương thức quản lý tài chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc chuyển từ các phương thức tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh và phát triển, cải cách các thủ tục hành chính trong 03 lĩnh vực này thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác quản lý.

Tiếp tục nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cụ thể là, tiếp tục rà soát lại tất cả các chi phí mà doanh nghiệp phải đóng góp, kể cả thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và toàn bộ các khoản chi phí khác mà doanh nghiệp phải bỏ ra và tìm cách cắt giảm bớt thì mới có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là kế sách lâu dài để tăng thu cho nguồn ngân sách nhà nước bền vững, ổn định.

Mục tiêu cụ thể của các chính sách

Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 bình quân khoảng 20 – 21% GDP, phấn đấu tổng thu ngân sách bằng khoảng 1,65 lần giai đoạn 2011 – 2015. Trong tổng thu ngân sách nhà nước, tỷ trọng thu nội địa khoảng 84 – 85%, còn lại là dầu thô và xuất nhập khẩu; tỷ trọng thu ngân sách trung ương 60 – 65%; giảm dần tỷ lệ bội chi, đến năm 2020 xuống dưới 4% GDP, đến năm 2030 xuống khoảng 3% GDP, hướng tới cân bằng thu – chi. Quy mô nợ công hàng năm trong giai đoạn 2016 – 2020 không vượt quá 65% GDP, nợ chính phủ không vượt quá 55% GDP và nợ nước ngoài quốc gia không vượt quá 50% GDP…

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận