Giảm thời gian xác nhận đủ điều kiện hoạt động với các đại lý thuế từ ngày 15/07

Ngày 06/06/2017 vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2465/TCT-TTHT về giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 51/2017/TT-BTC được ban hành ngày 19/05/2017, luật sửa đổi và bổ sung một số điều luật của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 được Bộ Tài chính hướng dẫn về việc hành nghề dịch vụ và làm thủ tục về thuế.

Giảm thời gian xác nhận đủ điều kiện hoạt động với các đại lý thuế từ ngày 15/07

Theo đó, về thời hạn xác nhận hồ sơ đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, Tổng cục Thuế có những hướng dẫn như sau:

Trong thời gian là 05 ngày làm việc, kể từ ngày mà Cục thuế nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định, Cục Thuế sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký thành lập doanh nghiệp, Cục Thuế sẽ cấp giấy “Xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thuế” đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện thì Cục Thuế sẽ gửi văn bản trả lời cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn là 01 ngày làm việc kể từ ngày ký xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế, Cục Thuế sẽ tiến hành đăng tải công khai danh sách những đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế lên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế và gửi thông báo qua mạng giao dịch nội bộ của ngành thuế cho Tổng cục Thuế để đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế quốc gia.

Như vậy, thời gian chi Cục Thuế kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thuế của doanh nghiệp đã giảm so với trước đây theo như Thông tư số 117/2012/TT-BTC, thời gian chi Cục Thuế kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thuế là 10 ngày làm việc.

Về điều kiện dự thi, Thông tư số 51/2017/TT-BTC quy định, yêu cầu cần có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các bộ môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên và đã có thời gian được làm việc trong lĩnh vực này đủ từ 02 năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp được ghi trên quyết định hoặc văn bằng tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

So với trước đây, Thông tư số 117 chỉ giới hạn đối với những chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật (chuyên ngành pháp luật kinh tế). Trong Thông tư số 117 chưa quy định rõ về thời điểm bắt đầu tính thời gian công tác là 02 năm.

Theo quy định của Luật phí và lệ phí có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 thì sẽ không có khoản lệ phí dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Các khoản chi phí đều do người dự thi phải nộp khi tham gia dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế không quy định tại Luật phí và lệ phí sẽ được chuyển sang thu theo cơ chế giá.

Về điều kiện làm đại lý thuế, điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã được quy định rõ tại khoản số 04 Điều 20 của Luật Quản lý thuế.

Vì vậy, tại Điều số 02 Thông tư số 51/2017/TT-BTC đã quy định bãi bỏ Điều số 06 Thông tư số 117/2012/TT-BTC (Bộ Tài chính đã công bố bãi bỏ Điều này tại Quyết định số 1859/QĐ-BTC ngày 31/8/2016 để phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014) không làm ảnh hưởng đến hiệu lực thực tế của các quy định về điều kiện này.

Theo đó, các đại lý thuế khi đăng ký hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế vẫn phải đáp ứng đủ điều kiện và phải có ít nhất từ 02 nhân viên đã được cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng với quy định.

Trường hợp khi kiểm tra phát hiện đại lý thuế không còn đáp ứng được đủ điều kiện thì cơ quan thuế áp dụng chế tài thu hồi Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15/07/2017.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận